SPOLU na BRKO a podobné nápady

Už je to řádka let, co Jana Půlpánová zakládala studentskou organizaci SPOLU na ČZU.

Jejím cílem je žít odpovědně v areálu ČZU a nejen v něm, třídit odpad ♻️ a neplýtvat přírodními zdroji. Ono BRKO (z názvu akce SPOLU na BRKO) je název pro biologicky rozložitelný komunální odpad.

Letos autorka této akce založila společně s ředitelkou kolejí a menzy na ČZU tzv. Green Office. Tato iniciativa navazuje na předchozí akce a tak ve čtvrtek 27. 9. (POZOR aktualizováno) ráno je možné se přidat a zapojit do nové události Rozveselíme kompostéry. 🖌️

Nová akce Rozveselíme kompostéry 🎨

Samotný popis akce říká: “U kolejí ČZU se nachází hnědá popelnice – kompostejner, šedivý komunitní kompostér SIVA DUO a zelený otočný kompostér JORA. A všechna tato kompostovací zařízení jsou smutná, studenti o nich moc neví, jsou málo využívaná a už se na nich podepsal i čas. Proto je na nás všechny kompostéry rozveselit, použijeme na to veselé barvy!”

Kompostéry projdou čištěním 👍, doplněním o informační cedule 🆒 a účastníci akce na ně budou malovat 🎨.

Cílem akce je jednoduše:

  1. informovat, že kompostéry vůbec existují,
  2. dát je trochu do pořádku,
  3. a navíc je trochu zatraktivnit novým designem.

Malování bude probíhat pod vedením ilustrátorky Lenky Vondráčkové. Určitě se vyplatí si vzít na sebe něco, v čem vám nebude vadit, když budete trochu od barvy. 👗

A když se celá akce dobře vydaří, bude se s novými designy ještě možné přihlásit do soutěže Miss kompost. 😉