ČZU na Zemi živitelce 2012

V letošním roce se ve dnech 30.8 – 4.9. konal v areálu českobudějovického výstaviště 39. ročník výstavy Země živitelka, jediné výstavy v republice, která zahrnuje celý zemědělsko-potravinářský sektor. Letos se výstavy zúčastnilo 539 vystavovatelů z osmnácti zemí, většina samozřejmě z České republiky. Výstavy jsem se také účastnil já, jako zástupce PEF – Akčního týmu.

výstavišti bylo možné vidět a zakoupit množství zemědělské techniky, zvířat, zařízení, potravin. K odpočinku a posilnění hrála živá hudba od dechovky po Kabáty. Pro více informací o programu celé akce si můžete přečíst tiskovou zprávu.

Na výstavišti nesměl chybět ani „stánek“ ČZU, nebo spíše zázemí České zemědělské univerzity v Praze, který byl letos k nalezení
v pavilonu rybářství (R3) spolu se stánkem Brněnské Mendelovy univerzity a některých fakult Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. ČZU zde měla rovnoměrně zastoupeny všechny fakulty a instituty, nechyběl ani LCD monitor, na němž běžel univerzitní klip “Jsme živá univerzita”. Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy měl expozici hned před pavilonem.

Stánek ČZU na Zemi živitelce 2012 Život u stánku ČZU

Fakt, že univerzita sídlila v pavilonu rybářství, se podepsal na dotazech mnoha lidí. Často jsme byli tázáni, kde se prodávají rybářské potřeby, kde se nalézají myslivci, nebo jsme německy vysvětlovali, kde najít lovecké předměty, či proč se zde neprodávají některé rybářské věci, pro které si západní sousedé na „veletrh“ přijeli. Zlatým hřebem byla snaha zjistit od zástupce PEF, jak vyřešit problémy s kormorány.

Na stánku ČZU se zastavilo také vedení univerzity v čele s panem rektorem, dokonce se zde krátce zastavil i prezident republiky s ministrem zemědělství. Příjemná byla také návštěva pana kardinála Duky, který spolu s panem prorektorem Heřmánkem pozvedl číši univerzitního vína. V tyto momenty byla ČZU ve středu všeho dění, obklopena houfem fotografů. Stejně vstřícně však byli přijímáni také zájemci o studium, současní studenti, či kolemjdoucí, které zaujal náš stánek. Absolventy potěšil univerzitní odznáček a flash disk klubu absolventů s výše zmiňovaným klipem ČZU. Srdce nejednoho kolemjdoucího potěšili v areálu výstaviště a převážně na stánku ČZU také trubači z Trubačského půlkruhu FLD, jejichž myslivecké písně a hlaholy rozezvučely celý pavilon.

Kardinál Duka s panem prorektorem Heřmánkem Trubačský půlkruh FLD troubí návštěvníkům pro radost

Na stánku univerzity se dalo soutěžit o drobné ceny například v poznávání exotických zvířat podle srsti, dále ve skládání loga ČZU
a konečně – v poznávání obrázků zvířat a rostlin, které s vycpaným jezevcem a kachnou karolínskou budily pozornost mnoha rodin s dětmi.

Ať už na stánek ČZU přišel kdokoliv, vždy se zástupci fakult snažili poskytnout dostatečné informace, poradit či pomoct, nebo alespoň návštěvníkům zpříjemnit den.

Tak za rok zase na viděnou, Země živitelko!