Po stopách KŘ

Jako další jsme v našem cyklu „Po stopách kateder“ navštívili Katedru řízení. Než přejdeme ke konkrétním výčtům kvalit a zajímavostí, nutno podotknout, že katedra je výjimečná už tím, že ji v současné době vede sám pan děkan Provozně ekonomické fakulty pan prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c.

Obávali jsme se, zda vůbec bude možné si s tak váženou osobou domluvit schůzku. Pan profesor nám však vyšel maximálně vstříc a poskytl nám zajímavý rozhovor, který nás uvedl do tajů této profilové katedry Provozně ekonomické fakulty, jejíž historie sahá až k počátkům vzniku samotné Vysoké školy zemědělské v Praze, tedy do roku 1952, kdy se nazývala ještě Katedra organizace a řízení.

Organizačně

Pro vaši lepší orientaci připomínáme, že katedra sídlí ve čtvrtém zeleném patře a sekretariát má číslo dveří E 469. Katedra nabízí celkem 161 kursů. Pokud jste studenty PEF, určitě jste absolvovali, či absolvujete předměty jako je Kybernetika v řízení, Teorie řízení, Provoz a hospodaření podniků, Personální řízení, Marketingové řízení, Management nebo Prognostika a plánování. Setkání s dalšími předměty katedry již záleží na vybraném studijním oboru či zaměření vašeho magisterského studia. Vzhledem k tomu, že se však jedná o profilovou katedru, jistě nezůstane jen u těchto povinných předmětů.

U mnoha předmětů je kladen velký důraz na praktickou výuku. Proto je zde vypracováváno množství projektů – ať už různé případové studie nebo skupinové projekty zpracované na míru pro některou firmu. Tyto projekty mají studentům umožnit praktické využití nabytých teoretických znalostí poskytnutých předními odborníky z oblasti řízení, kterými je katedra od počátku tvořena. Z jednoho takového projektu například vznikl i Akční tým.

Studium s katedrou

Katedra řízení si zachovává dobré vztahy s množstvím zahraničních univerzit, jako například Wageningen Agricultural University, University College Cork, či University of Aberdeen. Studenti na všech úrovních studia tedy mají možnost vyjet na nejrůznější pobyty v zahraničí, aby nasbírali zkušenosti a vylepšili své jazykové dovednosti.

Ze zákulisí katedry nám pan profesor také prozradil, že zde panuje velmi přátelská atmosféra. Zachovává se zde úcta ke starším a zkušenějším, nicméně mladší kolegové jsou zde plně podporováni, zejména pro jejich nápady a kreativitu, pracovitost a elán. Podporována je i samostatnost práce, od začátku mají všichni doktorandi možnost podílet se na výuce. Pokud uvažujete o doktorandském studiu, můžeme Katedru řízení jenom doporučit.

Katedra také zajišťuje vzdělávání na pracovištích, kterých se účastní mnoho pedagogů z katedry a poptávka různých firem po této činnosti se v poslední době zvyšuje. Velmi zajímavé je, že Katedra řízení organizačně a do značné míry i obsahově zajišťuje žádaný typ postgraduálního studia a to „International MBA in Agribusiness“.

O Provozně ekonomické fakultě

Protože jsme hovořili s vedoucím katedry a panem děkanem Provozně ekonomické fakulty v jedné osobě, náš rozhovor se nemohl nedotknout i témat, týkajících se celé fakulty. Samozřejmě nám bylo potvrzeno to, co my studenti PEF rádi slyšíme a to sice, že naše fakulta je rozhodně jednou z předních ekonomických fakult u nás, že absolventi rychle nacházejí uplatnění a dokonce se uplatňují lépe ve srovnání s ostatními ekonomickými fakultami právě díky důrazu na praktickou stránku. Studenti jsou nejen řádně vybaveni teoretickými poznatky, ale nebojí se je také uplatnit v praxi. Dále jsou dobře připraveni na obhajobu vlastních projektů ať už po stránce faktické, tak i po stránce rétorické, což je další významnou praktickou dovedností, související s nutností prezentace projektů během výuky. V důsledku toho vykazuje PEF i největší zaměstnanost svých absolventů.