Rozšířená jazyková výuka – příležitost, jak si zlepšit své jazykové dovednosti

Katedra jazyků zajišťuje v rámci svého působění na Provozně ekonomické fakultě studenty málo známý program Rozšířené výuky jazyků. Je až překvapující, že tento program funguje na katedře již od roku 1996 a většina studentů o něm nemá ani zdání, což je škoda vzhledem k tomu, že jsme jediná univerzita technického a ekonomického zaměření, která tento program studentům nabízí.

Jak to bylo dříve

Rozšířená jazyková výuka prošla jako většina studijních programů mnoha změnami, a to hlavně díky změnám požadavků akreditační komise. Zatímco dříve byla RVJ zajišťována pro studenty 4. ročníků, kdy studenti měli přednášky a semináře v odborném jazyce a část své diplomovové práce psali v daném jazyce, měli také možnost složit v závěru studia státní jazykovou zkoušku. S postupujícími změnami a nároky však státnice z jazyků pozbyla na své hodnotě a dnes se upřednostňují především jazykové certifikáty. Katedra jazyků je zároveň akreditovaným střediskem pro získání certifikátů TOEIC (Aj), UNICERT (Nj) a TIF (Fj).

Před několita lety se strategický plán rozšířené výuky jazyků změnil a program byl nabízen studentům bakalářského studia. Studenti měli možnost přihlásit se na program a v rámci svého studijního plánu studovat zvolený jazyk. Nemuseli tak studovat nad rámec výuky, RVJ byla součástí jejich rozvrhů.

Nová strategie RJV

V loňském roce na základě požadavků akreditační komise bylo však mnoho odborných předmětů zrušeno (hlavně z agranomického sektoru) a zrušena byla také výuka odborných předmětů v cizím jazyce. Od roku 2011 je zájemci o RVJ, s ohledem na fakt, že má možnost mít přednášky vedené zahraničními odborníky, získat mezinárodně platný certifikát a nemusí procházet výběrovým řízením na Erasmus, nabídnuta možnost studovat nad rámec svého studijního plánu. Studenti tedy studují svůj obor na PEF a k tomu mají ještě navíc předměty jazykové výuky. Tento program je částečně začleněn do jejich studia, mají tedy povinnost skládat z nich zápočty a zkoušky. Nároky a požadavky na udělění zápočtů a zkoušek si však garanti jazykových předmětů určují sami. V některých předmětech je zápočet udělován za docházku, nemusí to však být pravidlem. Každý lektor sdělí pravidla na začátku semestru a studenti jsou povinni se jimi řídit.

Výhody RVJ:

 • Zlepšení jazykových dovedností díky intenzivní výuce jazyka,
 • možnost vyjet na Erasmus bez výběrového řízení,
 • příprava na mezinárodně uznávanou zkoušku (TOEIC – angličtina, UNICERT – němčina, TIF – francouština)

Vize do budoucna

Katedra jazyků právě probírá s vedením fakulty možnost nabídky RVJ pouze pro magisterské studium a to tak, že program nabídne současným studentům 3. ročníků, kteří chtějí na PEF pokračovat i v dalším studiu. Nabízen bude i studentům, kteří se na magisterské studium přihlásili z jiné školy. Nábor bude probíhat pravděpodobně při příjímacím řízení na magisterské studium. Zájemci tedy projdou dvěma příjímacími řízeními. Jedny na obor PEF a druhý na RVJ.

Výhodou programu pro studenty magisterského studia je, že studenti mají již odborný základ a předměty RVJ tak mohou být více integrovány do studijního plánu. Některé předměty (např. evropská integrace) by tak byly vyučovány v češtině a pro studenty RVJ v jimi vybraném jazyce s tím, že by nemuseli docházet na českou. Zápočet i zkoušku by skládali ve zvoleném jazyce. Výuka jazyků by se tak opět stala součástí studijního programu a ne nad jeho rámcem.

Informace pro zájemce RVJ pro akademický rok 2012/2013

V letošním roce Katedra jazyků vypsala pro zájemce o Rozšířenou výuku jazyků přijímací řízení těchto jazyků:

 1. Angličtina
  • Písemné zkoušky na úrovni B1 28. března 2012 ve 14:00 hod v učebně EA 111,
  • ústní pohovor v případě úspěchu ještě týž den,
  • zhodnocení životopisu a motivačního dopisu v angličtině.
 2. Němčina
  • Písemné zkoušky na úrovni A2 28. března 2012 ve 14:00 hod v učebně EA 116,
  • ústní pohovor v případě úspěchu ještě týž den,
  • zhodnocení životopisu a motivačního dopisu v němčině.

Další informace o výběrovém řízení naleznete na http://bit.ly/GL890b. V případě dalších dotazů kontaktujte vedoucí Katedry jazyků PhDr. Mgr. Milenu Dvořákovou, MBA, email dvorakova@pef.czu.cz. Více informací o RVJ a studijních sylabech programu na pef.czu.cz/~salus/ks/.

 

2 komentáře u „Rozšířená jazyková výuka – příležitost, jak si zlepšit své jazykové dovednosti“

 1. Dobrý den, opravdu jsem o RVJ nevěděla..Jsem studentkou navazujícího magisterského studia PaA a příští rok bych měla dělat státnice. Chtěla jsem se zeptat, jestli je nějaká možnost zúčastnit se výběrového řízení, když jsem v současnosti na erasmu a tudíž se nemohu dostavit na test a ani na ústní pohovor.. Předem děkuji za odpověď!

 2. Dobrý den, podařilo se nám pro Vás získat vyjádření přímo vedoucí Katedry jazyků PhDr. Mgr. Mileny Dvořákové, MBA, která RJV zajisťuje a doporučuje následující postup. Napište jí mail (dvorakova@pef.czu.cz), kde jí blíže popíšete svojí situaci. Až se vrátíte z Erasmu, dostavte se na její konzultační hodiny, vezměte s sebou pro jistotu také vytištěnou vaši společnou emailovou korespondenci a Learning agreement. RJV je sice určena především pro bakalářský stupeň a již nyní nezbývá přiliš mnoho míst, nicméně paní Dvořáková slíbila, že se Vaší situací bude zabývat a pokusí se Vás do programu zapsat dodatečně.

Komentáře nejsou povoleny.