Fotosoutěž PEF

Staňte se autorem titulní fotografie facebooku Provozně ekonomické fakulty!

Pravděpodobně jste již zaznamenali, že facebookové profily přechází v měsíci březnu na nový vzhled. Stejně tak se bude měnit i facebooková stránka Provozně ekonomické fakulty. Součástí nového vzhledu je velká fotografie, která dominuje celé stránce.

Právě zde je šance pro vás, studenty PEF. Vezměte do ruky fotoaparát a zvěčněte naši milovanou fakultu. Vítězi náleží čest a sláva, neboť vítězná fotografie bude umístěna jako hlavní obrázek v profilu Timeline na facebookových stránkách fakulty, druhé až páté místo bude uloženo ve fotogalerii.

Pravidla soutěže:

  • Téma – Provozně ekonomická fakulta,
  • každý student může zaslat pouze jednu fotografii,
  • minimální rozlišení fotografie je 5 Mpix (odpovídá rozlišení 2580 x 1760 pix), ale může být i panorama,
  • email musí obsahovat jméno a příjmení autora, kontaktní e-mail, kontaktní telefon,
  • fotografie zasílejte na email Akčního týmu – smat@pef.czu.cz,
  • soutěž je vyhrazena osobám, které mají statut studenta PEF, respektive studenta ČZU.

Nesplnění některé z výše uvedených podmínek je důvodem pro vyřazení fotografie z hodnocení.

Uzávěrka soutěžě – 6.4. 2012

Co se bude hodnotit

  • Kvalita zpracování fotografie,
  • originalita,
  • dodržení tématu.

Hodnotící porota je složena z členů Akčního týmu PEF.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo úpravy podmínek soutěže. Zasláním fotografie (autorského díla) poskytuje účastník soutěže bezúplatné, nevýhradní, územně a časově neomezené oprávnění (licenci) k použití fotografie v rámci veškerých propagačních aktivit univerzity; ČZU v Praze není povinna toto oprávnění užít. Účastník je povinen při pořizování fotografií dbát oprávněných zájmů, jakož i autorských a osobnostních práv třetích osob (včetně osob na fotografiích). V případě porušení těchto práv účastník soutěže souhlasí s tím, že nese odpovědnost za porušení těchto práv.

Těšíme se na Vaše fotografie, a přejeme pevnou ruku.