Po stopách KHV

Katedra humanitních věd vznikla v roce 1990. Vyučují se zde předměty sociologické, filosofické a politologické. Katedra je garantem magisterského i bakalářského stupně studijního oboru Veřejná správa a regionální rozvoj, doktorského studia Regionální a sociální rozvoj a akreditovaného habilitačního řízení v oboru Regionální a sociální rozvoj. Podílí se také významně na výuce v oboru Hospodářská a kulturní studia. A čím je katedra odlišná? Rozšiřuje znalosti studentů humanitním směrem a tím dává možnost širšího propojení všech znalostí, které studenti při studiu na fakultě získávají.

Organizačně

Od roku 2000 vede katedru prof. PhDr. Ing. Věra Majerová, CSc. Katedru naleznete v přízemí nového křídla PEF a její sekretariát má číslo dveří 171. Věkový průměr pedagogických pracovníků je 46,4 roků a věkový průměr technických pracovníků je 44,6 roků. V současné době má KHV 15 interních doktorandů včetně zahraničních, kteří zpracovávají disertační práce zaměřené na rozvoj venkova a zemědělství, proměny územní veřejné správy a regionální rozvoj. Katedra zajišťuje výuku 190 předmětů v češtině na všech fakultách České zemědělské univerzity v Praze, a další 2 předměty – Sociology of Rural Economic Life a Methods of Social Research v angličtině.

Co nás na katedře zaujalo?

Zní to sice zvláštně, ale v případě této katedry to byla její rozsáhlá výzkumná činnost, spojená s terénními výzkumy a zajímavými tématy. Výzkumu se tato katedra věnuje opravdu ve velkém. Většinou se týkají sociálního dopadu na český venkov, například v souvislosti s transformací českého zemědělství, ekologickým zemědělstvím, nebo trvale udržitelným rozvojem. Součástí katedry je Sociologická laboratoř, která se výzkumu venkova dlouhodobě věnuje. Výsledky je možno najít na webové stránce http://soclab.pef.czu.cz/. Od roku 2004 Katedra humanitních věd sponzoruje chov Puštíka brýlatého v ZOO Praha.

Co na katedře můžete využít?

Katedra nabízí také širokou škálu témat bakalářských a diplomových prací. Studentům i pedagogům je k dispozici odborná knihovna katedry (přes 5 600 svazků), která soustřeďuje především sociologickou, politologickou a filosofickou literaturu, včetně 16 titulů časopisů (např. Sociologický časopis, Politologický časopis, Filosofický časopis, Demografie, Veřejná správa, Teorie vědy, Agricultural Economics, Universum). Průběžně je seznam odborných publikací doplňován o nové tituly. Knihovna je denně přístupná a elektronický katalog je dostupný ze všech počítačů katedry.

Zahraniční styky

Ze zahraničních kontaktů KHV je významná zejména smlouva s Katedrou regionálneho rozvoja FEM SPU Nitra. Kromě toho udržuje KHV trvalé odborné kontakty s řadou evropských i zámořských univerzit (zejména University of Missouri, Lithuanian University of Agriculture, Universität Rostock, University of Dublin, Trinity College, Gothenburg University, Hungarian Academy of Sciences, University of Napoli, University of Trieste, Agricultural University of Athens, Univerisity Technica de Lisboa, University of Aberdeen, Centre for Rural Research, ZALF, Muencheberg). Pracovníci KHV jsou zapojeni v národních i mezinárodních poradních skupinách a účastní se mnoha mezinárodních konferencí a seminářů. K nejvýznamnějším mezinárodním aktivitám KHV patří rovněž společná organizace tradiční Letní školy pro studenty University v Missouri a Ohio State University.

1 komentář u „Po stopách KHV“

  1. Tahle katedra, narozdíl od katedry psychologie, toho s HKS moc společného nemá…

Komentáře nejsou povoleny.