Mám při kombinovaném studiu statut studenta?

(Last Updated On: )

Ano, má. Kombinovaná forma studia vychází z prezenční formy studia s tím, že se u ní předpokládá vyšší podíl samostatného studia.

Na studenta kombinovaného studia se však nemusí vztahovat některé výhody.

Sova student, přednáška