Kde najdu konzultační hodiny vyučujících?

(Last Updated On: )

Konzultační hodiny najdete spolu s kontaktem na webu wp.czu.cz, případně se informujte na sekretariátu příslušné katedry. Upozorňujeme, že stanovené konzultační hodiny jsou platné pouze v období výuky.

Sova a rozvrh