Po stopách KET

Katedra ekonomických teorií

… na Provozně ekonomické fakultě od roku 1990.

Tentokrát jsme navštívily vedoucího Katedry ekonomických teorií doc. Ing. Josefa Brčáka, CSc., který zde působí od roku 2004. Poskytl nám rozhovor, na jehož základě jsme připravily další článek v rámci cyklu Po stopách kateder.

Organizačně

Katedra sídlí ve druhém, oranžovém patře. Její sekretariát naleznete ve dveřích číslo 271. Na katedře dochází k časté obměně pracovníků, můžeme však říci, že v současné chvíli zde působí 17 pedagogických pracovníků, 2 technici a sekretářka, 8 interních doktorandů a 5 externích doktorandů.

Vyučované předměty

Řadí se mezi profilové katedry Provozně ekonomické fakulty. Mezi hlavní předměty, které se zde vyučují, patří mikroekonomie, makroekonomie a mezinárodní ekonomie, tedy předměty, které svým obsahem poskytují nejzákladnější poznatky nutné pro ekonomicky zaměřené studium.

Zkrátka právě díky předmětům této katedry pochopíte, jak co v ekonomii funguje, jak je vše provázáno, a jaké to má dopady na hospodářství.

Nejen teorie

Nenechte se zmást názvem katedry, ve výuce nejde jen o nudnou teorii, ale i o její aplikaci na konkrétní případy z praxe.

Pokud bychom to měly uvést na příkladě doc. Ing. Josefa Brčáka, CSc. … nestačí pouze vědět, co je HDP, z čeho se skládá a brilantně ovládat celou teorii o tomto makroekonomickém ukazateli. Je nutné orientovat se i v reálných číslech. Malá zkouška toho, jak jste poslouchali na přednáškách – kolik činní HDP České republiky? 🙂

Žijeme ve světě, kde nás neustále obklopuje nepřeberné množství ekonomických pojmů, počínaje inflací, konče hospodářskou krizí a možná právě předměty této katedry vám umožní lépe pochopit tyto skutečnosti v hlubších souvislostech.

Publikační činnost

Členové katedry se mimo jiné věnují publikační činnosti. Na katedře vzniklo známé trio publikací na kmenové předměty fakulty a to žlutá Mikroekonomie, červená Makroekonomie a fialová Mezinárodní ekonomie. Navíc jsou ještě k praktickému studiu těchto předmětů k dispozici jednotlivé cvičebnice.

Zajímavosti katedry

Od roku 2007 se katedra podílí na celofakultním výzkumu pod vedením prof. Ing. Miroslava Svatoše, CSc. s názvem Ekonomika zdrojů českého zemědělství a jejich efektivní využívání v rámci multifunkčních zemědělskopotravinářských systémů.

V rámci katedry jsou vyučovány některé předměty i v anglickém jazyce. Vedení této výuky se věnuje PhDr. Oldřich Ludwig Dittrich, Ph.D., Čechoameričan, který je mimo jiné i členem rady International Atlantic Economic Society. Spolu s dalšími pracovníky a doktorandy katedry se zúčastní konferencí, které se konají po celém světě. V květnu 2011 proběhla v Aténách, v květnu příštího roku se chystá v Istanbulu.

Naše vzpomínky na katedru

Když se řekne mikro a makro určitě se nám vybaví zkoušky, psané na Moodlu. Spoustu nejpodrobnější teorie, nekonečné množství variant posouvání křivek grafů, příklady a červeně svítící časomíra neúprosně odpočítávající poslední sekundy vyměřené na test.

Po našem rozhovoru už víme, že testy nejsou tolik o štěstí, na které jsme často spoléhaly. Jsou výsledkem dlouhodobé práce pedagogů katedry, kteří testy neustále zdokonalují, aby byly srozumitelné a odpovídaly vyučované látce.

A každopádně doporučujeme navštívit přednášky, které vám pomůžou dopochopit, co možná z knížek nevyčtete. :o)