SIC se mění na knihovnu 📚

Knihovna ČZU

Není to vlastně nic nového, na SICu jsme byli vždycky zvyklí najít knihovnu. Nově už se ale nebude používat název Studijní a informační centrum ČZU, nýbrž Knihovna ČZU. Zkratka, která bude nově použita, vznikla z anglického názvu pro knihovnu – “LIB”.

Další změna, která se objevila v novém statutu ČZU schváleném MŠMT ČR dne 9. prosince 2019, je název samotné univerzity v anglické zkratce.

Nově už se nebude používat CULS, ale “CZU” nebo “CZU Prague”.