Diskuse s poradcem prezidenta Agrární komory Ing. Jaroslavem Tomšů na PEF

V rámci Life Sciences Film Festivalu v týdnu od 14. do 18. 10. 2013 se promítalo i na PEF. Úterní promítání bylo zakončeno diskusí s poradcem prezidenta Agrární komory Ing. Jaroslavem Tomšů. Rozebírala se především agrárně-ekonomická a agrárně-politická témata.

Logo festivalu Life Sciences Film Festivallogo PEFLogo Agrární komory

Nejprve Tomšů představil Agrární komoru (AK) a její úlohu při prosazování zájmů zemědělců. Připomněl skutečnost, že AK je spíše zastánce větších podniků, a to především kvůli tomu, že velké podniky poskytují na venkově více pracovních příležitostí a udržují zaměstnanost celoročně, na rozdíl od soukromníků najímajících pracovníky pouze na sezónní práce. Podle Tomšů je jedinou cestou k udržení zaměstnanosti na venkově spojování malých podniků do větších. Uvedl jako příklad Francii, kde se farmy spojují do společných zemědělských podniků.

 

“Zemědělské podniky by měly být velké kvůli podpoře a udržení zaměstnanosti na venkově.”

 

Diskuse zabrousila i do politické roviny. Tomšů považuje za problém neustálé střídání ministrů zemědělství. Vyjádřil podporu současnému ministrovi zemědělství v demisi, Tomanovi, kterého zná z univerzity a váží si jeho odborných znalostí. Za problematické také Tomšů považuje roztříštěnost zemědělské lobby, která neumožňuje dostatečně účinně prosazovat zájmy zemědělců. Proto navrhl zavedení povinnosti každého zemědělce být členem AK, což by pomohlo sjednocení názorů.

Poté se diskuse stočila k obchodním řetězcům a jejich silné vyjednávací síle, která jim umožňuje diktovat podmínky dodavatelům a tlačit na snížení cen. Problém vidí Tomšů především v tom, že řetězce jsou ovládány zahraničními vlastníky. Cesta národního řetězce, kterou prosazuje prezident Zeman, však ale podle něj není reálná, protože všechny oslovené firmy za nabídkou vstoupit do národního řetězce hledaly možnost prosadit své zájmy. Dále Tomšů kritizoval špatné nastavení dotačních programů na podporu alternativních zdrojů energie, především bioplynových stanic.

 

“Je škoda, že studenti zemědělské univerzity preferují práci v jiném oboru, když i v zemědělství se dá vydělat.”

 

Jelikož se diskutovalo na půdě PEF, hovořilo se i o zemědělském vzdělávání. Tomšů se vyslovil pro posílení spolupráce univerzit a soukromého sektoru, aby byla více propojena věda s praxí. Především podpořil zádávání témat bakalářských a diplomových prací přímo soukromými podniky dle jejich potřeb. Podle Tomšů českému zemědělství chybí “univerzální PEFák”, který rozumí zemědělství, a který by byl připraven na práci v zemědělských podnicích, kterým jejich management / předsedové stárnou (68 let na řídící pozici není dnes výjimka). Studenti preferují jiné obory – audit, poradenství, finanční služby, atd. – přesto, že i v zemědělství je možnost vydělat.

 

(Na základě poznámek Ing. Pavla Kotyzy a Ing. Aleny Kolářové sepsala Maru)