Servery PEFky a co na nich najdete

Informace týkající se studia naleznete na více serverech, z nichž každý se specializuje na něco jiného. Možná vám může zpočátku připadat složité se na všech stránkách zorientovat. Proto jsme pro vás připravili seznam těch nejdůležitějších, spolu se základním popisem toho, co na nich najdete.

www.PEF nebo PEF

Nejdříve začneme rozdílem mezi dvěma servery, které mají téměř shodnou adresu. Jde o oficiální stránky fakulty http://www.pef.czu.cz a rozcestník http://pef.czu.cz/. Na oficiálních stránkách najdete klasické informace o fakultě a studiu na ní, které jsou určené především veřejnosti. Druhé stránky jsou pro samotné studenty a slouží jako tzv. rozcestník. Najdete na něm odkazy na fakultní servery, jako je například Student, či aplikace Badis, Moodle a další. Také se zde dostanete na tzv. Novell NetStorage, kde máte přístup (po přihlášení pod studijním loginem a stejným heslem, jaké používáte například na Hrochu či Studentovi) do sdílených disků, na nichž jsou k dispozici mnohé studijní materiály. Výhodou je, že cokoliv si na školním počítači uložíte na disk H:, z domova můžete pohodlně sdílet právě prostřednictvím Novell NetStorage. A funguje to i opačně…

Student

Na https://student.czu.cz/naleznete veškeré aktuality ze studijního oddělní. Vzhledem k tomu, že je zde opět možnost zalogování, zobrazuje se vám mnohé podle vašeho oboru, ročníku atd. Kromě aktualit je zde i váš rozvrh, harmonogram akademického roku, důležité termíny, kontakty na vaše spolužáky, jídelní lístek, stav konta na vaší elektronické peněžence a mnoho dalšího.

Hroch

Další aktuality, související ale spíše se zkouškami, předměty, rozvhry, či stipendii, naleznete na http://hroch.czu.cz. Tento systém především slouží k evidenci studia. Umožňuje přihlašování na zkoušky, přihlašování předmětů a ukládají se do něj výsledky. Jedná se o oficiální studijní informační systém (SIS).

Moodle

moodle.czu.cz

 

Hojně využívaným portálem je https://moodle.czu.cz/ (opět se musíte zalogovat). Je to oficiální celouniverzitní systém e-learningové podpory. Zde se přihlašujete na jednotlivé kurzy (předměty), které máte zapsané, pokud to po vás vyučující předmětu vyžaduje. Mnozí z nich sem totiž ukládají studijní materiály, instrukce k předmětu, pracím či projektům. Vy sem zároveň vkládáte své hotové práce. Slouží i ke komunikaci, klasifikaci studenta, domluvě konzultací, nebo psaní zápočtových i zkouškových testů.

Badis

Na závěr ještě server, který souvisí s bakalářskými a diplomovými pracemi: https://badis.czu.cz. Zde si vybíráte témata, přihlašujete se na konkurzy, vidíte zadání své práce a máte k dispozici pokyny jak k pracím, tak i k samotným státnicím.