Na PEF nás čeká nevšední pátek

V pátek 6. 4. se na PEF budou dít opravdu zajímavé věci – konkrétně se můžete těšit na dvě nevšední přednášky. Na první vystoupí nejznámější česká graffiti writerka Sany a hned poté bude promítán film Rakovina je šok.

Obě přednášky patří do výuky předmětu Média, kultura a společnost a jsou zařazené záměrně v blokové výuce v jeden den, protože svým způsobem charakterizují rozpor mezi dobrým, ale „konvenčním“ TV filmem a graffiti kulturou. Na akce mohou přijít nejen studenti výše zmíněného předmětu, ale i kdokoli další, koho tato problematika zajímá. Tak neváhejte a přijďte.

Od 12:30 bude v místnosti EIV mluvit writerka graffiti Sandra M. o tom, jak začínala s graffiti ve 14 letech a jak se dostala až k pořádání street artových festivalů i natočení filmu o ženské graffiti scéně. Více informací najdete ve Facebookové události. Hned poté bude následovat promítání filmu Rakovina je šok za účasti režiséra a scénáristy filmu doc. MUDr. Ivana Kawaciuka, CSc.

Podle organizátorky akce, doc. Mgr. Evy Bobkové, je cílem přednášek „přiblížení základních aspektů umělecké tvorby a způsobu přemýšlení tvůrců, a to jak z hlediska volby protagonistů a zaměření na jimi zvolené cílové skupiny, tak i z hlediska volby výrazových prostředků a využití pro mediální účely a cíle”. Určitě je tedy na co se těšit!