Aktualizace termínů konání voleb do Akademického senátu

Na základě rozhodnutí volební komise byly 14. 2. 2012 vyhlášeny nové termíny konání voleb. Návrh kandidátů probíhá od 20. 2. 2012 do 2. 3. 2012 v následujících časech v místnosti E251:

dendatumčas
podnělí20.2. a 27.2.20129:00-11:00
úterý21.2. a 28.2. 201214:00-16:00
středa22.2. a 29.2. 201210:00-12:00
čtvrtek23.2. a 1.3.201214:00-16:00
pátek24.2. a 2.3.20129:00-11:00

Pokud budete navrhovat svého kandidáta, nezapomeňte o něm opět úvést tyto informace:

  • jméno a příjmení
  • katedra (zaměstnanci), studijní obor a ročník (studenti)
  • kontaktní údaje ve formě e-mailové adresy a telefonního čísla, kde bude navrhovaný/á kandidát/ka k zastižení
  • písemnou informaci o tom, do kterého z obou senátů je navrhovaný/á kandidát/ka navrhován/a
  • písemnou informaci o tom, do které z komor (zaměstnanecké nebo studentské) senátu je navrhovaný/á kandidát/ka navrhován/a

Pokud budete podávat návrh na kandidáta za studenty či za profesorský sbor, je nutné komisi předložit průkaz o příslušnosti k akademické obci, tj. ISIC, ITIC, index, zaměstnanecký průkaz aj. V jiném případě nebudete k navrhování kandidátů a potažmo ani volbě puštěni.

Poté, co budou všichni kandidáti navrženi, bude harmonogram voleb následující:

5. – 9. 3. 2012jednání s navrženými kandidáty
13. 3. 2012zveřejnění seznamu kandidátů
23. 3. 2012ukončení všech forem volebních kampaní
26. – 27. 3. 2012volby v nové zasedačce PEF (E155) 10:00-13:00
28. 3. 2012v 10:00 vyhlášení výsledků voleb na nástěnce fakultního senát u v mezaninu I. schodiště PEF

Věříme, že zvážíte svou volbu kandidátů pečlivě a že v březnu uvítáme nový Akademický senát s vědomím, že bude hájit zájmy PEF a jejich studentů.

Váš Akční tým

1 komentář u „Aktualizace termínů konání voleb do Akademického senátu“

Komentáře nejsou povoleny.