Volby do akademického senátu

Příští týden se konají volby do akademického senátu a vy o něm slyšíte poprvé? Tak si o něm přečtěte trochu více a třeba i vás uvidíme při dalších volbách na soupisce kandidátů. 🙂

Volby do akademického senátu PEF

Co to je a k čemu slouží akademický senát?

Akademický senát ČZU je samosprávným orgánem a je součástí tzv. akademické obce, což jsou všichni akademičtí pracovníci a studenti. Senát se dělí na hlavní senát ČZU, který funguje za celou univerzitu a “malý senát”, což je senát jednotlivých fakult. Malý senát PEF se v současné době skládá ze 13 členů a předsedy senátu.

A co má senát vlastně na starost? Hlavní oblasti, ve kterých je senát zapojen jsou:

 1. zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,
 2. schvalování návrhu vnitřních předpisů fakulty a jejich předávání hlavnímu senátu,
 3. schvalování finančních prostředků fakulty, které předloží děkan a kontrola jejich využití,
 4. schvalování výroční zprávy o činnosti a hospodaření fakulty,
 5. schvalování podmínek příjetí ke studiu na své fakultě,
 6. schvalování návrhu na jmenování a odvolávání členů vědecké rady a disciplinární komise,
 7. projednává návrh na jmenování děkana,
 8. projednává a schvaluje dlouhodobé vědecké, výzkumné, vývojové, inovační či umělecké záměry,
 9. vyjadřuje se k návrhu studijních programů na fakultě,
 10. vyjadřuje se ke jmenování proděkanů.

Jak probíhají volby?

Malý (fakultní) senát musí být alespoň z ⅓ složen se studentů, maximálně však z ½. Volby se konají jednou za 3 roky a kandidovat může student bakalářského, magisterského i doktorského studia. Princip voleb je založen na tom, že studenti si volí studentské zástupce do senátu a akademičtí pracovníci zase ze svých řad. Volby jsou samozřejmě tajné. Letos se volby do akademického senátu (hlavního i malého) za PEF konají 22. a 23. listopadu od 9:00 – 12:00. Volební urna bude umístěna ve vestibulu fakulty naproti bufetu. S sebou si nezapomeňte index (studijní průkaz). Každý volič volí jak do malého (fakultního), tak i velkého (univerzitního) senátu. Vyhlášení výsledků bude ještě 23. 11. 2011.

Kandidáti za PEF

A abychom vám usnadnili výběr, zde máte kompletní soupisku kandidátů za nás studenty:

Barbora Zelenková – 2.roč., navazující HKS

Ing. Petr Herold – Doktorské studium, KIT

Zdeněk Pilař – 2. roč., AEM

David Štěpánek, 3.roč., VSRR

Jan Rázga – 2.roč., INFO

Michaela Pecáková 2.roč,. PaA

Jan Rajtr – 2.roč., INFO

Jakub Kopecký – 2.roč., INFO

Milada Mrázková – 2.roč., navazující, PaA

Jan Masner – 2.roč., navazující INFO

Daniel Novák – 2.roč., AEM

Zuzana Věšínová – 2.roč., navazující PaA

Ing. Josef Slaboch – Doktorské studium KE

Ing. Petra Bubáková – Doktorské studium KE

Ing. Pavel Kotyza – Doktorské studium

Ing. Alena Kolářová – Doktorské studium, KE

Ing. Marie Pechrová – Doktorské studium, KE

Kristýna Kučírková – 3.roč., PaE

Marek Mikel – 2.roč., INFO

Michal Čermák – 3.roč., PaE

Bc. Michal Stočes – Doktorské studium, KIT

Marek Vyoral – 3.roč., PaA

Jana Doležalová – 1.roč., navazující PaA

Tereza Thýnová – 2.roč., VSRR

Aleš Vodák – 3.roč., PaA

Jana Hauslerová – 2.roč., INFO

Ing. Roman Kvasnička – Doktorské studium, KSI

Ing. Mikuláš Josek – Doktorské studium, KPs

Solomon Boafo – 2.roč., AEM

 

Tak už máte vybraného svého favorita? Někdo naše zájmy chránit přece musí, tak neváhejte a přijďte volit.

Kompletní a aktualizované soupisky kandidátů jak za studenty tak za akademické pracovníky naleznete na volebních lístcích, které obdržíte u voleb. Dosavadní seznamy je možno nalézt na nástěnce mezi 2. a 3. patrem nové budovy PEF.

4 komentáře u „Volby do akademického senátu“

 1. Podle čeho jsou ti kandidáti seřazeni?
  A neměli byste i seznam kandidátů z řad akademických pracovníků?
  Děkuji,
  V.L.

  • Kandidáti mají stejné pořadí, jako na nástěnce Akademického senátu PEF. Seznam kandidátů z řad akademických pracovníků není uveřejněn, z důvodu jeho neaktuálnosti. Prosíme omluvte tento organizační nesoulad, ale plakáty byly vytištěny pravděpodobně dříve, než byla kandidátka uzavřena. Stávající seznam kandidátů visí tedy na nástěnce mezi 2. a 3. patrem PEF. Aktuální seznam všech kandidátů bude zveřejněn 22.11.2011, a to na volebních lístcích.
   V silách Akčního týmu bohužel není tento nesoulad vyřešit.

  • Děkujeme za připomínku, omlouváme se za věcnou chybu. Pravděpodobně šlo o přehlédnutí. Údaje byly opraveny.

Komentáře nejsou povoleny.