Rozhovor se studentem PEF, účastníkem konference ELLS

ELLS Studentské vědecké konference (ELLS SSC) umožňují studentům prezentovat své výzkumné projekty nebo diplomové práce na mezinárodní úrovni. ELLS SSC se koná jednou ročně na jedné z členských univerzit. Letošní ročník, který probíhá 13. – 14. 11. 2015, se bude konat přímo na ČZU. My jsme si pro vás připravili rozhovor se studentem naší fakulty, Ivanem Tamásem, který se konference bude účastnit. Článek s informacemi o soutěži pro studenty o nejlepší řešení případové studie si můžete přečíst na našich stránkách.

ELLS_logo

Jak bys ve stručnosti popsal konferenci ELLS?

ELLS je velmi rozsáhlá vědecká konference, která se koná mnoho let a to vždy na nejvyšší úrovni. Má stovky účastníků z několika zemí. Jsem hrdý, že jsem jedním z nich a mohu reprezentovat svou univerzitu.

Co tě přivedlo ke konferenci ELLS?

Můj vyučující pan Procházka přišel v loňském roce s tím, že bych se měl účastnit ELLS ve Varšavě. Nápad se mi líbil a teď se připravuji na mou druhou účast na konferenci.

Jaký je tvůj největší úspěch co se týče konference ELLS?

Jak jsem již zmínil, v minulém roce jsem se poprvé zúčastnil ELLS. Byla to pro mě skvělá a velmi užitečná zkušenost. Během této konference jsem měl možnost pracovat s mnoha profesionály. To je pro mě velká čest.

Co se chystáš v rámci konference ELLS prezentovat?

Tento rok připravuji na konferenci inovativní projekt. Tématem je Ekonomické hodnocení Visegrádské značky. Ta má sjednotit všechny potraviny, které jsou vyrobené na území V4 pod jednu značku a jejichž přísady jsou většinou kultivovány a produkovány také v zemích V4. Více informací na konferenci.

Jaké máš do budoucna cíle?

Jsem vlastenec, a tak mám v úmyslu přestěhovat se po studiu na vysoké škole v ČR zpět domů. Samozřejmě předtím potřebuji získat hodně zkušeností, které bych mohl doma použít. Naštěstí je Praha velmi vhodným místem pro osobní rozvoj.

Máš nějaký vzkaz (nejen) pro studenty Provozně ekonomické fakulty?

Ano, ČZU je nejlepší.