Soutěž pro studenty o nejlepší řešení případové studie

V březnu 2015 byla vyhlášena tzv. Euroligou (Euroleague for Life Sciences – ELLS) unikátní soutěž pro studenty v řešení případových studií (Case Study Competition). Za ČZU měl soutěž na starost prorektor z Provozně ekonomické fakulty, pan doc. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D. Požádali jsme ho o rozhovor.

ELLS_logo

Jak vůbec nápad na soutěž vznikl?
Přišli s ní sami studenti, kteří jsou sdruženi v rámci univerzit Euroligy. Chtěli své znalosti převést do praxe a vyzkoušet si, jak by obstáli při řešení skutečného případu a při spolupráci v multidisciplinárním i multinárodnostním týmu. Od počátku bylo cílem, aby se na vypracování projektu podíleli pouze studenti a pedagogové pomáhali pouze s organizačními záležitostmi.

ELLS case study

Můžete nám přiblížit, jakou případovou studii řešili studenti v České republice?

Studenti měli pomoci navrhnout optimální systém hospodaření pro farmáře v Klášterní Skalici. Jednalo se o mladého zemědělce, který statek se zajímavou historií zdědil v restituci. Potřeboval poradit, jak dále se svým hospodářstvím. Úkolem studentů bylo připravit pro něj soubor doporučení dalšího rozvoje jeho farmy a zároveň ho zapojit i do rozvoje regionu prostřednictvím spolupráce s Místní akční skupinou Podlipansko.

 

Jak podrobně studenti znali místní podmínky?

Studenti měli k dispozici zadání s popisem místa případové studie a základní údaje o činnosti Místní akční skupiny. Mnoho údajů si ale museli zjišťovat dodatečně – buď na internetu (zde se ukázalo, jak je stále důležitá znalost tuzemského jazyka, i když pracujete v mezinárodním kolektivu a domlouváte se anglicky, protože mnoho údajů bylo k dispozici pouze v češtině) nebo až na místě. Ve dnech 23. až 29. srpna probíhala fáze práce přímo v terénu na farmě. Studenti měli možnost mluvit přímo s farmářem nebo se členy Místní akční skupiny Podlipansko.

ELLS Obrázky
Místo případové studie; Foto převzato z http://www.euroleague-study.org/112101

Byl mezi studenty o soutěž zájem?

Ano. Celkem byly sestaveny tři mezinárodní týmy po sedmi až osmi studentech. Do řešení případové studie se vrhli opravdu s nadšením a vervou. Pracovali běžně osm až devět hodin denně, vše pečlivě zkoumali a dávali dohromady. Podívejte se na video upoutávku, kterou jsme při práci v terénu natočili. Uvidíte, jak vše probíhalo.

A který tým soutěž vyhrál?

O vítězi rozhoduje hlasování pedagogů a studentů během konference ELLS v Praze a také zástupci Místní akční skupiny Podlipansko společně s oním farmářem. Výsledky tak budou známy až 14. listopadu. Kdo vymyslel nejlepší řešení případové studie se tedy teprve dozvíme.

ELLS konference

Držíme studentům palce a děkujeme za rozhovor.

Činnost ELLS můžete sledovat také na Facebooku.