ERIE aneb efektivnost a zodpovědnost ve vzdělávání

Také v letošním roce se uskutečnila konference ERIE (Efficiency and Responsibility in Education). Cílem bylo, mimo jiné, najít efektivní způsoby, jak vysokoškolské studenty naučit konkrétní předměty, jak jim učení zjednodušit pomocí různých moderních nástrojů, či jak by měla vypadat kvalitní výuka.

Novinky letošní konference ERIE

Letošní novinkou bylo zintenzivnění programu a jeho zhuštění pouze do jednoho dne. Veškeré příspěvky byly prezentovány první den konference. Druhý den probíhalo zasedání IQAT – projektu spolufinancovaného programem Evropské unie Erasmus+. “Letos jsme propojili konferenci s programem IQAT, na kterém spolupracuje Fakulta tropického zemědělství,” sdělil proděkan pro vědu a výzkum, doc. Ing. Milan Houška, Ph.D. a rovnou vyjmenoval i důvody, proč k tomuto kroku organizátoři přistoupili. “Program konference ERIE a IQATu se doplňuje a díky spolupráci je na konferenci více účastníků a příspěvky jsou zajímavější i z jiných koutů světa.”

Internacionální přesah

Témata byla skutečně mezinárodní. Příspěvky se týkaly vzdělávacích programů a programů Erasmus v Kazachstánu, studijních plánů na Taiwanu nebo například kvality vysokoškolského vzdělávání v Uzbekistánu. Dále účastníky zaujal výzkum, jaké vzdělávací nástroje preferují studenti při výuce regionálních studií nebo jakým způsobem se studenti nejefektivněji naučí statistiku. Podobně prakticky laděný byl i příspěvek, který řešil otázku, zda praktická maturita zvyšuje pravděpodobnost přijetí na vysokou školu. Řada výzkumníků také představila nové nástroje, které zavedla do výuky – například interaktivní grafické modely do ekonomických kurzů, personalizaci výuky přes LMS Moodle, speciální vzdělávací standardy, nástroj ICC content do výuky odborné angličtiny, či gamifikaci ve vzdělávání.

Účastníků bylo letos skutečně více než v minulých letech, a tak se následný společenský večer nemohl uskutečnit jako dříve v pivovaru na Strahově, ale byl přesunut do příjemných prostor hotelu Galaxie na Suchdole. Zde se účastníci konference potkali v uvolněné atmosféře a mohli pokračovat v diskusích nad různými tématy v neformálním duchu.

 

Konferenci ERIE pořádala Katedra systémového inženýrství PEF ve dnech 8. a 9. června 2017. Jako obvykle probíhala v přednáškových místnostech EI, EII a EIII na PEF. Jednalo se již o 14. ročník konference.