Mistrovství České republiky v Kendó na ČZU

Autorka článku: Zuzana Jeníčková

Kendó na ČZU

V sobotu 17. 3. 2018 proběhlo ve sportovní hale ČZU Mistrovství České republiky v Kendó, velmi netradičním sportu. Přípravy probíhaly od rána a průběh akce byl velmi hladký a podle plánu. Za zmínku stojí, že prim drželi závodníci z hradeckého klubu Nozomi Dojo, ale umístil se i domácí tým z klubu Kacubó Kenrikai, který celou akci zároveň organizoval.

Mistrovství ČR Kendo na ČZUZdroj: Facebook Kacubó Kenrikai

A co si vlastně pod pojmem Kendó představit?

Kendó – se skládá ze dvou japonských slov Ken (meč) a Dó (cesta) a jeho doslovný překlad zní Cesta meče. Přestože se o něm často mluví jako o moderním bojovém sportu, jeho historie sahá na počátky 18. století a vybavení, které se používá, zůstalo dodnes v téměř nezměněné podobě, jak ho tenkrát vytvořili. Používalo se především jako výcviková metoda pro válečníky a jako sportovní výchova pro školáky. Základními principy Kendó je šlechtit ducha i tělo a zároveň pěstovat v člověku pokoru, úctu ke starším a zkušenějším a pomáhat rozvíjet jeho charakter. Každému tréninku předchází meditace a při zápasech je nutné dodržovat zásady férového boje a úcty k soupeři. Kromě této duševní výchovy Kendó cílí na fyzickou stránku člověka, rozvíjení reflexů a výdrž. Dnes si ho například mohou studenti na středních školách vybrat jako součást tělocviku vedle oblíbeného baseballu, nebo basketbalu. Jedinci, kteří se rozhodnou pro profesionální kariéru pracují v policejních sborech, kde je trénink jejich každodenní povinností.

Tréninky

Tréninky sestávají z několika fází. První je cvičení kata, soubor sestav pohybů cvičených s dřevěným mečem, ze kterých vychází techniky používané v soubojích a slouží zároveň k jejich snazšímu pochopení. Při kontaktní části tréninku se používá bambusový meč, shinai, složený ze čtyř speciálně tvarovaných štěpin a bógu, brnění, které tvoří a zároveň chrání zásahové plochy, hlavu, předloktí a torso. V této fázi trénink probíhá formou různých cvičení správných zásahů, zakončených volným soubojem.

Jak se Kendó dostalo k nám?

Po návštěvě delegace Japonské federace Kendó v roce 1986 vzniklo první dódžó u nás a prvním japonských učitelem se stal pan Toru Giga, působící na japonské ambasádě v Praze, po kterém je pojmenován náš největší mezinárodní turnaj Toru Giga Cup. Za uplynulých 30 let se české Kendó vyvíjelo, vznikaly další kluby po celé republice a naši reprezentanti vozí medaile z domácích i zahraničních turnajů a mistrovství.