Setkání akademické obce PEF ČZU v číslech

Na výročním setkání akademické obce PEF ČZU se poslední listopadový den roku 2016 sešlo mnoho pedagogů a zaměstnanců a i někteří studenti. Celoroční výsledky aneb “sklizeň”, představili společně předseda akademického senátu, Mgr. Ing. Pavel Michálek, Ph.D., a děkan Provozně ekonomické fakulty, Ing. Martin Pelikán, Ph.D. Pojďme se na to podívat řečí čísel.

“0”, slovy nula, je počet e-mailů, které byly zaslány na e-mailovou adresu senatpef@pef.czu.cz – chcete vědět proč?

Není to proto, že by nikdo neposílal senátu podněty či dotazy, ale proto, že jednotliví senátoři byli vždy lidem blíž osobně a proto šly tyto zprávy ústní cestou, případně e-mailem, ale přímo jednotlivým členům. Na stránce akademického senátu PEF vlastně zmíněná adresa ani není – najdeme tam kontakty na jednotlivé členy.

Setkání akademické obce PEF, posluchárna EI
Setkání akademické obce PEF, 30.11.2016

Studenti na Provozně ekonomické fakultě v roce 2016

Z pedagogické činnosti PEF byla představena čísla týkající se počtu studentů k 31.10.2016.

 • Prezenční studium – 6814 (7639 v roce 2015)
 • Kombinované studium – 2304 (2587 v roce 2015)
 • Mimořádné studium – 5546 (4868 v roce 2015)
 • Celkem 14664 (15094 v roce 2015)

V roce 2016 PEF úspěšně absolvovalo 1410 bakalářů1656 inženýrů (u státních zkoušek v únoru, květnu a červnu).

Počet přihlášených uchazečů byl letos přes 10000. Z toho bylo

 • 6127 do bakalářského studia a
 • 4533 do navazujícího magisterského studia.

Počty přijatých studentů za rok 2016 byly na PEF ČZU následující:

 • 2078 – bakalářské studium
 • 1428 – navazující magisterské studium

PEF a kontakt s praxí

Z dalších čísel byly zmíněny výsledky centra kariérového a profesního poradenství.

Na portálu JOBS.pef.czu.cz je aktuálně 116 firem, bylo tam zveřejněno téměř 500 nabídek “Stáže pro mladé” a 290 pracovních nabídek.

Univerzita třetího věku (U3V)

Univerzita třetího věku PEF je dostupná z 208 konzultačních středisek po celé ČR, nabízí 25 kurzů (v roce 2016 vznikly 2 nové), a studuje ji 8653 studentů (v roce 2015 to bylo 6976).

Studium na PEF v angličtině a letní školy a studium v zahraničí

PEF nabízí celkem 7 oborů vyučovaných v anglickém jazyce, z toho 3 jsou v bakalářském4 v navazujícím magisterském stupni studia.

Provozně ekonomická fakulta v roce 2016 organizovala pro zahraniční studenty 14 krátkodobých kurzů (“letních škol”) a studenti PEF naopak vyjeli na dvě letní školy – do Číny a na Floridu.

Doktorské studium

V doktorských studijních programech v letošním roce (2016) studovalo celkem 208 studentů.

Podle oborů byli rozděleni následovně:

 • Management – 46
 • Podniková a odvětvová ekonomika – 67
 • Regionální a sociální rozvoj – 38
 • Informační management – 29
 • Systémové inženýrství – 28

Do prvního ročníku z nich nově nastoupilo celkem 39. Absolventů, nových držitelů titulu Ph.D., bylo celkem 15.

Studentská vědecká konference Think Together 2016 měla celkem pět sekcí a představeno bylo 70 článků. Zajímavostí z následné diskuse bylo to, že i když je účast na konferenci pro doktorandy povinná, autoři dvou impaktovaných článků v předchozím roce budou z účasti v případě podání žádosti omluveni.

Interní grantová agentura PEF schválila celkem 36 závěrečných zpráv projektů (6 bez výhrad, 25 s podmínkou, 5 s výhradou). V roce 2016 bylo podáno 31 projektů, z nich 21 je financováno (8 jednoletých, 13 dvouletých).

Propagace PEF

Celkem bylo osloveno 312 středních škol.

Do akce “Zeptej se PEFáků” se zapojilo 40 studentů a odpověděli celkem 750 tazatelům.

Den otevřených dveří, zeptej se PEFáka
Den otevřených dveří 25.11.2016

Zaujalo vás to? Přijďte se příště podívat na setkání akademické obce a přesvědčte se o výsledcích sami!

To jsou snad všechna čísla, která byla zmíněna na setkání akademické obce. Veškerá výše uvedená čísla jsou publikována v dobré víře a zcela bez záruky.