Harmonogram zimního semestru PEF ČZU 2020/21

Vybíráme nejdůležitější termíny ze začínajícího zimního semestru akademického roku 2020/21 na PEF ČZU. Navazujeme na důležité termíny na začátku semestru a rozšiřujeme je o další data, která nás čekají v průběhu semestru.

Zápis do rozvrhu PEF ČZU – zimní semestr 2020/21

od 21.09.2020 do 27.09.2020

Zahájení výuky v ZS 2020/21

úterý 29.09.2020

Žádost o uznání předmětu nebo změnu volitelného předmětu

do konce 2. výukového týdne, tj. do 09.10.2020
O podrobnostech se informujte na příslušné katedře.

Volitelné předměty, diplomová práce

Říj26

Volba volitelných předmětů pro letní semestr

When:
Where:https://is.czu.cz

První kolo volby volitelných předmětů probíhá celý týden od 26.10.2020 do 1.11.2020. Nezáleží na tom, kdy si předmět zvolíte (nezáleží na pořadí). Nemusíte kvůli tomu vstávat o půlnoci. 🙂

Lis16

Volba témat diplomových prací na PEF ČZU

When:
Where:https://is.czu.cz

Studenti prvních ročníků magisterského studia si volí téma diplomové práce. Datum 16.11. určuje první den, od kdy mohou probíhat konkurzy. Více volbě diplomových prací na PEF ČZU jsme sepsali například v průvodci studenta. Máme k tomu také některé vychytávky, nebo se podívejte na ukázku procesu výběru DP.

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací k obhajobě v únoru 2021

Termín pro odevzdání BP/DP na únor 2021 je do 30. listopadu. Informujte se na příslušné katedře, jakou formou a kdy přesně jsou práce přijímány.

Lis30

Volba témat bakalářských prací na PEF ČZU

When:
Where:https://is.czu.cz

Studenti druhých ročníků bakalářského studia si v systému volí téma své bakalářské práce. Od 30. listopadu 2020 začínají konkurzy, kde konzultujete své téma s potenciálními vedoucími. V případě potřeby se zeptejte například Rozleťáků na Facebooku.

Zápočtový týden ZS 2020/21 na ČZU

Zápočtový (12. výukový) týden v zimním semestru začíná 14.12.2020. V případě výuky v lichém a sudém týdnu můžete mít zápočty i o týden dřív.

Kompletní oficiální harmonogram zimního semestru najdete ke stažení na webu PEF.