Po stopách KSI

Dalším místem, na které se vydal Akční tým, byla Katedra systémového inženýrství (KSI). Ve dveřích č. E138 nás mile a s úsměvem přivítal vedoucí katedry pan doc. Ing. Tomáš Šubrt Ph.D. Během našeho rozhovoru jsme se mimo jiné dozvěděli o znaku katedry, řeckém písmenu ksí (Ξ ξ), které evokuje zkratku názvu katedry.

Organizačně

V současné době působí na katedře celkem 24 pracovníků, z toho 10 pedagogů. Studenti hledající sekretariát KSI nemusí použít schody ani výtah, jelikož se nachází v přízemí fakulty pod č. E142. Od vzniku ČZU v Praze se názvy kateder často měnily. V roce 2007 získala Katedra operační a systémové analýzy tzv. KOSA nový název Katedra systémového inženýrství, aby lépe reflektovala trendy v oboru.

Nový obor Projektové řízení

Fakulta otevřela pro rok 2012/2013 nový navazující magisterský obor Projektové řízení ve studijním programu Systémové inženýrství a informatika. ČZU nyní patří k jedněm z mála univerzit v České republice, které tento obor nabízejí. Univerzita rozšiřuje nabídku pro studenty se zájmem o systémový přístup k řešení komplexních problémů v oblasti plánování a řízení projektů, a to s výraznou kvantitativní a softwarovou podporou. Obor klade důraz na exaktní matematické, analytické a manažerské metody.

Katedra zajišťuje výuku na všech oborech Provozně ekonomické fakulty v rozsahu minimálně dvou povinných předmětů. Od roku 2002 katedra garantuje bakalářský a magisterský obor Systémové inženýrství.

Studenti PaA a PaE si v jeho rámci mohou vybrat pro SZZ povinně volitelný komplexní předmět Kvantitativní metody obsahující tyto předměty:

  • Optimalizace v produkčních systémech
  • Logistické systémy
  • Systémy pro podporu rozhodování

Nejvíce studentů absolvuje v prvním ročníku bakalářského studia povinný předmět Ekonomicko matematické metody (EMM I – zimní semestr, EMM II – letní semestr)

Pro většinu předmětů na KSI je využíván moderní software např. MS Project, Lindo, Lingo, MS Excel Solver, VenSim, ProModel, aj.

Spolupráce

Velký podíl na spolupráci s českým podnikatelským sektorem má pan doc. Ing. Jaroslav Švasta, CSc. Spolupráce probíhá již od prvovýroby až po bankovní sektor. Katedra má mnoho zahraničních partnerů nejen z akademického prostředí a podílí se na velkém množství evropských projektů (RP, Leonardo da Vinci, IEE, aj.).

Zajímavost

Katedra adoptovala ze ZOO Praha roztomilé zvířátko Kombu ušatou. Jedná se o malého nočního primáta, který přes den přespává v husté spleti větví. Jde o nejstaršího předchůdce člověka. Při rozhovoru jsme se zeptali, proč právě Komba ušatá. Pan docent se pousmál a dodal, že systémoví pracovníci žijí také v noci.

Závěrečné slovo

“Studenti by si měli uvědomit, že bez exaktních přístupů nelze fungovat, jinak by se utopili v balastu a plácali se v nesmyslech” dodává pan docent. Pohledem do budoucnosti a vize katedry je být více systémoví a snažit se o kooperaci odborníků různých zkušeností.