Po stopách KOF

Katedra obchodu a financí resp. KOF je další katedrou Provozně ekonomické fakulty ČZU, po jejíž stopách se náš Akční tým vydal. Tentokráte jsme zamířili do přízemí fakulty odlišeného žlutou barvou. Ve dveřích č. E114 nás přivítal vedoucí Katedry obchodu a financí, pan doc. Ing. Antonín Valder, CSc. a poskytl nám krátký rozhovor.

Organizačně

Katedra obchodu a financí vznikla na základě restrukturalizace a transformace pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze v roce 1991 (v roce 2011 katedra oslavila 20 let své existence). Na základě podnětu prof. Ing. Jana Hrona, DrSc., dr.h.c. vznikla profilová katedra nejen PEF, ale i univerzity, jejíž předměty jsou vyučovány na všech úrovních bakalářského, magisterského a doktorandského studia v oborech zaměřených na obchod, finance, daňové a účetní systémy, jakost a certifikaci potravin a kontrolu jakosti zemědělských produktů. Absolventi se tak díky výuce na KOF mohou uplatnit nejen v agrárním sektoru, ale také v ostatních odvětvích, tedy bankovnictví, finančnictví, zahraničním obchodě či v malém a středním podnikání. Katedra zajišťuje svým studentům takové vzdělání, které jim umožní pracovat v oborech dobře honorovaných a na trhu práce atraktivních.

Původně katedru zakládalo 12 členů, dnes jich na katedře stále působí 28. Zpočátku probíhala výuka odborných předmětů díky externistům, někteří přešli z veřejného finančního sektoru do státního, tedy stali se pedagogy při KOF. Pracovníci katedry neustále rozvíjejí obsahové stránky předmětů, které tvoří nejen teoretický základ, ale především prohlubují odbornou specializaci studentů. Sami studenti projevují o studium přemětů zabezpečovaných KOF stále větší zájem, který ovšem už převyšuje kapacitní možnosti katedry.

Spolupráce s firmami

Katedra aktivně spolupracuje s podniky a veřejnými institucemi a tím se snaží o synergii mezi teoretickými znalostmi a praxí. Důležitou osobou při navazování kontaktů je zástupce vedoucího katedry pan doc. Ing. Aleš Hes, CSc. Dlouhodobá a úspěšná spolupráce byla se společností HOPI – Professional & full service logistics. Pro tuto firmu katedra zajistila odborné vedení diplomových prací na specifické téma v oblasti logistiky. Motivací studentů byla odměna 20 tisíc korun, kterou mohl získat student, který svou prací pomohl k zefektivnění programu firmy. Firma také zajišťovala sponzoring.

V rámci předmětu Velkoobchod a maloobchod mají studenti možnost nahlédnout do několika firem a získat tak rozšiřující informace v oblasti obchodu. Během semestru se konají zpravidla tři exkurze do různých společností od prvovýroby, zpracovatelského a potravinářského průmyslu až po obchod a logistiku.

V letním semestru 2012 se uskutečnily tyto exkurze:

1) Jižní Čechy

  • Supermarket Terno České Budějovice – ředitel a absolvent PEF ČZU je Ing. Miroslav Konfršt
  • Velkoobchodní sklad Jednota – Týn nad Vltavou
  • Budějovický Budvar n.p.

2) Východní Čechy

  • Zemědělsko obchodní družstvo Zálší
  • Oseva UNI Choceň a.s.
  • Choceňská mlékárna s.r.o

3) Západní Čechy

  • Bohemia Sekt Českomoravská vinařská a.s. Starý Plzenec
  • Švejk restaurant – originální franchisingový gastronomický koncept
  • STOCK Plzeň s.r.o.
  • Sady Nebílovy

V rámci předmětu Certifikace potravin, který vyučuje doc. Ing. Kateřina Kovářová, Ph.D. mají studenti možnost absolvovat školení od firmy KONFIRM s.r.o. Při úspěšném složení závěrečných testů získá student certifikát o účasti na školení interních auditorů systému řízení kvality dle standardu ISO 9001 : 2008 popř. certifikát o účasti na školení Základy systému kritických bodů HACCP.

Výzkumná činnost

Katedra se podílí na řešení vědecko-výzkumných úkolů fakultního a interního výzkumu. Na katedře jsou řešeny externí i interní granty přidělené z Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) např. Vnímání bezpečnosti potravin spotřebitelem, Tvorba systému klasifikace daňových úniků a návrhu prediktivního modelu nelegálních daňových úniků, Grantové agentury České republiky a grantové agentury PEF. Katedra také pořádá různé konference pro ostatní univerzity a podniky, na kterých se řeší problematika z oblasti obchodu, jakosti a bezpečnosti potravin, účetnictví, financí a daní.

Zahraniční vztahy

Spolupráce katedry v mezinárodním měřítku je zaměřena na špičková pracoviště zahraničních univerzit (Německo, Polsko, Slovensko, Rakousko aj.) V daňové oblasti KOF spolupracuje s International Fiscal Assonciation (IFA). V oblasti vědecko výzkumných projektů probíhá spolupráce na Slovensku v rámci projektu VEGA.

Úspěchy absolventů

Dvakrát do roka umožňuje studentům exkurzi do svého podniku úspěšný absolvent a podnikatel Ing. Radovan Sochor. Jedná se o Švejk restaurant fungující na principu franchisingu. Jeho provozovny jsou rozesety po celé České republice.

Na pozici náměstka ministra financí pro mezinárodní vztahy a finanční politiku je absolvent Ing. Tomáš Zídek.

Pana docenta Valdera především těší, když se setká se studenty, kteří se někam posunuli (svou kreativitou) či se všestranně rozvinuli a vytváří další hodnoty.