Ohlédnutí za konferencí Agrární Perspektivy 2015

Ve dnech 16. až 18. září 2015 se na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze uskutečnil další ročník vědecké konference Agrární Perspektivy (Agrarian Perspectives). Tématem bylo globální zemědělské podnikání a ekonomika venkova (Global Agribusiness and the Rural Economy). Přečtěte si více o průběhu konference.

AP 2015 (4) AP 2015 (6)

Letos konferenci organizovala katedra ekonomiky ve spolupráci s Rakouskou společností pro zemědělskou ekonomiku (ÖGA). Kromě zemědělských ekonomů z České republiky a Rakouska přijeli hosté z Polska, Slovenska, Německa i z Peru.

AP 2015 (2) 017

Plenární zasedání moderoval Thomas Payne z USA. Nejprve hovořila Milena Vicenová (mj. bývalá ministryně zemědělství a stálá zástupkyně ČR při EU v Bruselu) o historii i výzvách Společné zemědělské politiky Evropské unie. Dále mluvil hlavní vědecký pracovník z oddělení zemědělské ekonomiky v Teagasc (Irský zemědělský a potravinářský úřad), Trevor Donnellan, o současné a budoucí situaci v sektoru mléka po zrušení mléčných kvót. Tematicky na něj navázal vědec z katedry matematiky na Technologickém institutu v Corku (Irsko), Declan O´Connor s příspěvkem zabývajícím se cenovou volatilitou v mléčném sektoru. Na závěr promluvila profesorka zemědělské a potravinářské ekonomiky Gertrud Buchenrieder z Technické Univerzity v Mnichově (Německo) o záměrech zemědělců diverzifikovat své hospodaření do mimo-faremních činností.

AP 2015 (7) AP 2015 (9)

Odpoledne a druhý den probíhala jednání v tematicky zaměřených sekcích. Probírala se témata z oblasti živočišné výroby, produkce mléka, zemědělské půdy a lesů, potravinářského trhu, rozvoje venkova a kvality života na venkově včetně vybraných aspektů venkovských komunit či informačních a komunikačních technologií v zemědělství. Samostatnou sekci mělo například i téma ekologického zemědělství, bioenergií a použití kvantitativních metod v zemědělství. Několik sekcí se soustředilo na specifické problémy zemědělského sektoru, nechybělo ani zhodnocení zemědělství v nových členských zemí EU. Další sekce se zaměřily na management a řízení rizik v zemědělství, mezinárodní agrární obchod, daně a finance či na pracovní sílu a řízení nákladů.

Zároveň byly v prvním patře budovy PEF CEMS vystaveny postery, se kterými se účastníci mohli seznámit během plakátové sekce ve středu odpoledne a ve čtvrtek dopoledne, kdy je představovali a komentovali samotní autoři.

AP 2015 (12) AP 2015 (11)

Neformálně se mohli účastníci seznámit a pohovořit ve středu večer na společenské večeři za doprovodu živé hudby. V pátek se konala celodenní dobrovolná exkurze. Dopoledne byla na programu návštěva statku Novák Jarpice – Kamenice, s.r.o., odpoledne pak palírny Prima ovocná palírna, s.r.o. a vesnice Lidice. Tímto byla konference zakončena.

Již je elektronicky k dispozici Sborník abstraktů. Sborník příspěvků bude publikován později.

Foto: Ing. Martin Sloup (Více fotek naleznete na stránkách konference.)