Konference ERIE 2015

Ve čtvrtek 5. června 2015 se na PEF ČZU v Praze uskutečnil již 12. ročník konference ERIE (Efficiency and Responsibility in Education), která je zaměřena na pedagogická, vzdělávací a etická témata.

ERIE 2015

Po zahájení vystoupili se svými příspěvky dva zvaní hosté – Anna Croon Fors z Umea univerzity ve Švédsku a doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. z Vysoké školy ekonomické v Praze. První přednášející hovořila o svém čtrnáctiletém výzkumu v oblasti informatiky a gender studií. Posluchače zaujal její multidisciplinární přístup k hledání řešení problémů. Diskusi vyvolal její návrh na zpomalení výzkumu.

Druhý přednášející je mimo jiné předsedou rady vysokých škol, a tak se ve svém příspěvku zabýval financováním vzdělávacích aktivit vysokých škol. Shrnul systém, jakým způsobem jsou vysoké školy v Česku hodnoceny, a představil plánované změny indikátorů. Po skončení přednášky následovaly otázky z publika. Vzhledem k aktuálnosti tématu se rozproudila dlouhá diskuse.

Následovalo dopolední a odpolední jednání v sekcích rozdělených tematicky dle obsahu příspěvků. Probírala se řada zajímavých oblastí: teoretické a metodologické aspekty pedagogické práce, praktické aplikace a zkušenosti, využití informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání, oblast celoživotního vzdělávání, etické aspekty a zodpovědnost ve vzdělání.

Setkání českých i zahraničních vědců z různých vysokých škol a vzdělávacích institucí proběhlo v příjemné pracovní atmosféře. Z konference byl vydán sborník příspěvků na CD, které každý registrovaný účastník obdržel.