#jetokampaň

Rozmohl se nám tu takový nešvar… 🙂

Na každém druhém stole či lavičce ležel letáček některých kandidátů do akademického senátu. Samo o sobě by to asi nebyl žádný problém, pokud by jeho styl nápadně nepřipomínal korporátní grafiku fakulty a nevzbuzoval tím dojem, že jde o kandidáty podporované fakultou. Tuto domněnku nám potvrdilo několik studentů.

logo pef?

Letáček je možné najít v podobě s logem fakulty přímo na stránkách akademického senátu. Na lavičkách se pak objevuje bez loga.

Ze samotné logiky věci je jasné, že o vybrané podporované kandidáty ze strany fakulty nejde a že je to tedy “jasná #účelovka”, jak “zblbnout voliče” a dodat si punc výjimečnosti.

Program, který má reálný základ?

“Slibovat něco, co už dávno běží, je jednoduché. Mnoho z vás si na letáčcích jistě všimlo poměrně obsáhlého volebního programu. Když se ovšem podíváte se selským rozumem na jednotlivé body, zjistíte, že valná většina je již splněna a další otázky jsou z pozice AS PEF prakticky neovlivnitelné…”

Firmy z praxe a praktická výuka

Na ČZU je veliká spousta možností, jak se spojit se společnostmi z praxe – rozhodně ji doporučujeme využít. Jedná se o Veletrh pracovních příležitostí, který probíhá letos již asi 18. rokem (na PEF jej pořádá centrum kariérního a profesního poradenství – více na webu jobs.pef.czu.cz), další firmy zapojují jednotlivé katedry (například katedra informačních technologií má cyklus zvaných přednášek, katedra řízení pořádá cyklus zvaných přednášek a jistě se najdou i další).

Kvalitní kavárna?

Přijďte se podívat do nové budovy PEF do prvního patra. Co nám chybí? Pokud na něco přijdete, provozovatel bude jedině rád – snaží se přizpůsobit nabídku vaší poptávce.

EDIT, 19.11.2017: Dostal jsem od autorů letáčku informaci, že měli vytištěné letáčky dříve, než byla kavárna otevřena. Měli jsme jako Akční tým informace dříve, tak jsem se domníval, že to studenti, kteří kandidují, také vědí, ale zmýlil jsem se.

Seznamovací kurzy na ČZU nikdo neomezuje

Vedle ČZU:Go! vznikl Rozlet PEF a i když každý z kurzů má jinou cílovou skupinu, oba si své místo na slunci našly a poslední roky nenastala mezi organizátory obou kurzů žádná rozepře, pokud vím. Vzhledem k tomu, že ČZU:Go! není zřizováno fakultou ani univerzitou, zachování seznamovacího kurzu ČZU:Go! není v rukou senátu, ale v kompetenci samotného spolku ČZU:Go!

Podpora studentských aktivit, spolků a projektů ze strany fakulty a univerzity

Několika smlouvami v registru smluv ministerstva vnitra je možné doložit, že se univerzita podílí nemalou měrou na podpoře studentských aktivit, spolků a projektů. Ať už jde o pořádání Miss agro 2017 nebo Plesu studentů ČZU. Fakulta, jako organizační složka univerzity, je podporuje dalšími finančními i hmotnými dary.

Opravné termíny pro zápočty

Studijní a zkušební řád ČZU ze dne 29. března 2017, článek 8, odstavec (4) – cituji:
“Nesplní-li student v řádném termínu podmínky pro udělení zápočtu, má právo splnit je minimálně v jednom opravném termínu.”

Znamená to, že mají studenti právo na opravný termín, ne? Proč to má tedy někdo jako bod volebního programu… (To mi hlava nebere, pozn. autora.)

Nebo je to myšleno tak, že všichni budou muset psát povinně opravný termín? To by přece nikdo nechtěl, ne? 🙂

Zahraniční stáže pro studenty

Poslední dobou se podle kolegů ze zahraničního oddělení mírně snižuje zájem o výjezdy studentů do zahraničí. Podporuje je naše fakulta?

Slavíme 30 let programu ERASMUS a studenti mají možnost vyjet do více než stovky destinací ve 27 zemích EU. Které to jsou? Stáhněte si kompletní přehled.

Kromě toho má PEF a ČZU smlouvy s mnoha dalšími univerzitami v Americe, Asii i Africe. Vše poměrně podrobně popsáno na stránkách fakulty. Prostudujte si to, ať máte bližší představu o tom, co vše je již dnes k dispozici.

Co si z toho odnést?

Zajímejte se o to, co se děje na fakultě. Ptejte se, zjišťujte a ověřujte si informace.

Nevolte slepě. Za koblihu. 😀

kobliha; autor Pezibear https://pixabay.com/cs/users/Pezibear-526143/