Dopravní omezení po cestě na Suchdol v létě 2018 🚃🚗🚇

uzavírky na Suchdol léto 2018, mapa od mapy.cz

“Řekni mi, z které strany jedeš na ČZU a já ti řeknu, kde tě čekají komplikace.” Tak by se dal ve stručnosti shrnout následující přehled omezení, která nás čekají o prázdninách 2018.

Na mapě jsme vyznačili 3 místa, která nám mohou zkomplikovat cestu na ČZU o prázdninách 2018. Týkají se cesty autem, vlakem, ale i metrem. Nezávisí tedy moc na tom, jaký dopravní prostředek použijeme, abychom se mohli při příjezdu na Suchdol zdržet.

Je tomu již 5 let, kdy jsme kvůli povodním nemohli přijet na ČZU od Dejvic přes ulici Podbabskou, ani od Statenic po Kamýcké. Letos se situace na Kamýcké bude, ač snad ne z důvodu povodní, opakovat.

Pojďme si ale shrnout, která omezení a uzavírky nás v červenci a srpnu 2018 čekají:

#OdDoOmezení
1a2. 7. 201813. 7. 2018🚗 🚦Kyvadlový provoz na Kamýcké ulici na hranici Suchdola
1b14. 7. 201828. 8. 2018Úplná uzavírka Kamýcké ulice v křižovatce s ulicí Dvorskou
21. 7. 201820. 7. 2018🚇 Omezení výstupu na stanici metra Dejvická
31. 7. 201813. 7. 2018🚃 Výluka vlaků linky S41 – Praha-Hostivař – Roztoky u Prahy

Uzavírky, omezení, výluky… prostě prázdniny 2018

🚧 Uzavírka Kamýcké ulice na hranici Suchdola

Kamýcká uzavírka 2018🚦 Od 2. do 13.7. bude probíhat v Kamýcké ulici (v okolí křižovatky s ulicí Dvorskou) práce na inženýrských sítích – výstavba kanalizace. Část jízdního pruhu ve směru do centra bude zabrána, doprava bude vedena po zbylé části komunikace – obousměrně v jednom jízdním pruhu – a bude řízena provizorní kyvadlovou světelnou signalizací.

⭕ Od 14. 7. 2018 začne úplná uzavírka Kamýcké ulice v okolí křižovatky s Dvorskou a ta bude probíhat následně až do 28. 8. 2018 kvůli rekonstrukci vozovky. Půjde o úsek od ulice Kosovy až po hranici Prahy.

🚌 Dopravní omezení se dotkne i autobusových linek č. 147, 160 a 359.

Objízdné trasy povedou přes Roztoky a nebo ulicí Sídlištní (kolem ČZU z jižní strany) a přes zahrádky do Horoměřic. zdroje: tsk-praha.cz, www.praha-suchdol.cz

🚇🚌 Omezení výstupu na stanici metra Dejvická

V období od 1. července 2018 do 20. července 2018 bude uzavřen vstupu a výstupu z podchodu ve směru ke konečné zastávce Dejvická směr Suchdol. Jedná se mimo jiné o autobusové linky 107 a 147. zdroj: dpp.cz

⚠🚃 Výluka vlaků linky S41 – Praha-Hostivař – Libeň – Roztoky u Prahy

Výluka se koná z důvodu výstavby 🔇 protihlukových stěn, ve dnech 1. 7. 2018 – 13. 7. 2018 jsou všechny vlaky linky S41 v celé trase odřeknuty bez náhrady. Cestující mají použít ostatních vlakových spojů. Výluka dále pokračuje v období 14. 7. 2018 – 2. 9. 2018 a 8. 9. 2018 – 9. 9. 2018. Po dobu výluky jsou vlaky linky S4 Os 6927 a Os 9600 v úseku Praha-Holešovice – Praha hlavní nádraží odřeknuty bez náhrady. zdroj: pid.cz

✔ A bonus na závěr – stavební práce před vjezdem na ČZU 🚧

👷‍♂️ 🚰 Od 20. 6. do 31. 7. probíhá uzavírka ulic Vysokoškolská a U kruhovky (přímo před hlavním vjezdem na ČZU). Jedná se o práce na inženýrských sítích – provedení obnovy vodovodního řadu. Informaci o stavbě vydal ÚMČ Praha 6. zdroj: tudyne.cz

Tip: Chystáte se v létě vyrazit na PEF na studijní oddělení? Ověřte si, kdy je studijní oddělení oddělení o prázdninách otevřeno.