Máte červený diplom? – Princip výpočtu výsledných známek ze státnic

Pokud jste právě absolvovali státní závěrečné zkoušky na ČZU, nebo i pokud vás to teprve čeká, možná se ptáte, na základě jakých hodnot se vlastně dostanete k celkovému výsledku studia, jak se liší od výsledku SZZ (SZB), jaké faktory ovlivňují, jestli budete mít červený diplom, nebo budete muset státnice opakovat. Pokud hledáte oficiální zdroj, je třeba si prostudovat přílohu č. 1 ke Studijnímu a zkušebnímu řádu pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech České zemědělské univerzity v Praze.

Výpočet výsledného hodnocení státnic

algoritmus výpočtu hodnocení státnic PEF ČZU, červený diplom
Diagram výpočtu výsledného hodnocení státnic

Výsledek státnic (SZB/SZZ) a výsledek studia 🏆

Výsledek státních závěrečných zkoušek je prezentován jednou souhrnnou známkou, která vychází z obhajoby bakalářské nebo diplomové práce a klasifikace jednotlivých předmětů SZZ. Ve výše uvedeném vývojovém diagramu je výsledek státnic vyznačen žlutým podbarvením. Může jít tedy o následující hodnoty:

  • výborně (1)
  • velmi dobře (2)
  • dobře (3)
  • nevyhověl/a (4)

A co ten červený diplom?

Kromě výsledku státnic ale existuje ještě výsledek studia. Ten je přímo závislý na výsledku státnic a prospěchu za celé studium. V případě, že prospěch je menší než 1,5 a výsledek SZZ je výborný, implikuje to ve výsledku studia vyznamenáníčervený diplom. Ve výše uvedeném diagramu je výsledek studia označen červeným podbarvením. Existují tyto tři možnosti:

  • prospěl/a s vyznamenáním
  • prospěl/a
  • neprospěl/a

Podmínky pro červený diplom – výsledek studia “prospěl s vyznamenáním”, jsou tedy jasné. Diplom sám sice nemá červenou barvu, ale předává se v červených deskách. Absolventi, kteří prospěli s vyznamenáním, jsou při promocích obvykle řazeni na začátek a často bývá jejich úkolem “za odměnu” 🙂 přečíst studentský slib. Studentů, kteří červený diplom získají, není příliš mnoho, řádově lze obvykle hovořit o jednotkách procent. I přes velmi povedené státnice je zde limitujícím faktorem průměr celého studia, který obvykle není jednoduché udržet pod hodnotu 1,5.

Držíme palce všem, které státnice teprve čekají a gratulujeme těm, kteří již absolvovali a prospěli. 🙂