Termíny zápisů na PEF ČZU 2020

prázdná posluchárna PEF ČZU
Zápisy ke studiu PEF ČZU 2020

První ročníky své zápisy měly již v červenci, navazující ročníky mají vyhrazený termín v září. Letošní zápisy ke studiu se od dřívějších poněkud liší. Dostaví se na ně vlastně jen studenti, kteří nemají úplně hladký průběh studia. Oficiální věta na webu PEF u většiny termínů totiž zní: “Studenti, kteří splňují podmínky postupu do vyššího ročníku (minimálně 60 kreditů), budou v IS zapsáni studijní referentkou bez osobní přítomnosti na fakultě.”

Musíte jít na zápis do vyššího ročníku?

Pokud tedy máte vše, co máte mít, splněno, nemusí vás zápis trápit a stačí se zajímat až o termín zápisu do rozvrhu. Pokud nemáte splněno, budete pravděpodobně vyplňovat žádost. K řešení žádosti o postup do vyššího ročníku nebo opakování ročníku si přineste “Výpis výsledků studia” z UIS vytištěný jednostranně na šířku. Návod na tisk najdete v našem průvodci studenta.

Opakování předmětu nebo ročníku PEF ČZU?

 • Více než 60 kreditů – zapíše vás studijní referentka bez vaší účasti.
 • 50 – 59 kreditů – žádost o opakování předmětu/ů.
 • Méně než 50 kreditů – žádost o opakování ročníku.

Kdy má váš obor a ročník zápis ke studiu na PEF ČZU?

Tabulky najdete v jednotlivých aktualitách na webu PEF. Tady jsme shrnuli termíny zápisů (vlastně termíny řešení žádostí pro postup do vyšších ročníků) podle oborů.

Termíny zápisů oboru PAE (Provoz a ekonomika) prezenční

 • do 2. ročníku Bc. studia: 7. září 2020 – 08:30 – PEF EI
 • do 3. ročníku Bc. studia: 8. září 2020 – 08:30 – PEF EI
 • odklad bakalářských státnic (SZB): 10. září 2020 – 08:30 – PEF EI
 • do 2. ročníku navazujícího (magisterského) studia (PAEN): 9. září 2020 – 08:30 – PEF EI
 • odklad magisterských státnic (SZZ PAEN): 11. září 2020 – 08:30 – PEF EI

Kombinované studium najdete pro všechny obory celé v jedné aktualitě.

Termíny zápisů oboru PAA (Podnikání a administrativa) prezenční

 • do 2. ročníku Bc. studia: 7. září 2020 – 08:30 – PEF EII
 • do 3. ročníku Bc. studia: 8. září 2020 – 08:30 – PEF EII
 • odklad bakalářských státnic (SZB): 10. září 2020 – 08:30 – PEF EII
 • do 2. ročníku navazujícího (magisterského) studia (PAAN): 9. září 2020 – 08:30 – PEF EII
 • odklad magisterských státnic (SZZ PAAN): 11. září 2020 – 08:30 – PEF EII

Termíny zápisů oboru INFO (Informatika), SYI (Systémové inženýrství) a HKS (Hospodářská a kulturní studia) prezenční

 • do 2. ročníku Bc. studia: 7. září 2020 – 08:30 – PEF EIII
 • do 3. ročníku Bc. studia: 8. září 2020 – 08:30 – PEF EIII
 • odklad bakalářských státnic (SZB): 10. září 2020 – 08:30 – PEF EIII
 • do 2. ročníku navazujícího (magisterského) studia (INFON, SYIN a HKSN): 9. září 2020 – 08:30 – PEF EIII
 • odklad magisterských státnic (SZZ INFON, SYIN a HKSN): 11. září 2020 – 08:30 – PEF EIII

Termíny zápisů oboru VSRR (Veřejná správa a regionální rozvoj) prezenční

 • do 2. ročníku Bc. studia: 7. září 2020 – 13:00 – PEF EII
 • do 3. ročníku Bc. studia: 8. září 2020 – 08:30 – PEF EII
 • odklad bakalářských státnic (SZB): 10. září 2020 – 08:30 – PEF EII
 • do 2. ročníku navazujícího (magisterského) studia (INFON): 9. září 2020 – 08:30 – PEF EII
 • odklad magisterských státnic (SZZ VSRRN): 11. září 2020 – 08:30 – PEF EII

Další menší obory najdete rozepsané v aktualitách na webu PEF.