Špatně vložené zadání do závěrečné práce: Co s tím?

Blíží se termín odevzdání diplomových prací a s tím spojené finální formální úpravy a nahrání konečné verze ve formě PDF do univerzitního informačního systému. Návod, jak propojit závěrečnou práci společně se zadáním najdete na stránkách PEF. Nicméně i na první pohled jednoduchý postup v sobě může skrývat nechtěné komplikace, a když finální úpravy děláte „na poslední chvíli“, může vás to rozhodit.

Vložení zadání do diplomové práce

O čem je tedy řeč? Při spojení jednotlivých částí práce (titulní stránka, zadání, zbytek práce) se zadání vloží v menším formátu, než je A4, ačkoliv v požadovaném formátu je. V takovéto verzi nelze závěrečnou práci vytisknout a svázat.

Viz obrázek:

Problém při spojení zadání a diplomové práce
Problém při spojení zadání a diplomové práce

Co s tím?

Hlavně nepropadat panice, má to jednoduché řešení 😊.

Správný postup vložení zadání do diplomové práce

  1. Stažené zadání z univerzitního systému otevřete.
  2. Zvolte „Tisknout soubor“ a vyberte svou virtuální tiskárnu a tisk do PDF.
  3. V okně „Velikost a zpracování stránek“ zvolte možnost „Přizpůsobit“.
Přizpůsobit velikost vkládaného zadání
Přizpůsobit velikost vkládaného zadání
  1. Soubor uložte a znova proveďte spojení PDF do jednoho souboru.
  2. #problemsolved