Děkan PEF

Provozně ekonomická fakulta má nového děkana - Ing. Martina Pelikána; autor obrázku Patrik Hácha

(Autor obrázku – Patrik Hácha)

Zítra bude jmenován staronový děkan naší fakulty. Bude jím opět Ing. Martin Pelikán, Ph.D. Návrh na jeho jmenování je v kompetenci Akademického senátu fakulty, který je samosprávným zastupitelským orgánem zřizovaným zákonem o vysokých školách. Dnem 1.2. 2018 začíná děkanovo nové čtyřleté funkční období.

Příští Víte, že… následuje 7. 2. 2018