Study Abroad?! Studuj v zahraničí

 

Některým z vás jistě název Study Abroad něco připomene – akci pořádanou organizací ESN CULS Prague. Ani členové Akčního týmu PEF na této akci nechyběli a v tomto článku si můžete přečíst, jak akce probíhala.

DSC_0061

 

Na začátku si vzal úvodní slovo Vojta Urban z PEF a představil všem účastníkům organizaci, která měla akci na starost. ESN funguje za podpory Evropské komise již 25 let. Víte, že ESN funguje v dalších 36 zemích? U nás má 18 sekcí, z toho je 5 v Praze. Členy ESN jsou studenti – dobrovolníci, kteří pomáhají studentům z jiných zemí. Pořádají různé akce a výlety, takže si díky ní najdete přátele a budete se cítit lépe a ne jako naprostí cizinci. Též se můžete stát držiteli ESN Card, kterou lze použít mimo jiné jako “slevovou” kartičku (cca 4000 výhod) a určitě se bude hodit v případě, kdy vycestujete. Pro studenty, kteří přijedou na naši univerzitu pořádá ESN CULS Prague Welcome Week, což je doprovodný program k programu univerzity, a také spoustu dalších akcí.

DSC_0062

Dalším přednášejícím byl Bc. Jaromír Němec z oddělení mezinárodních vztahů, který mluvil především o programu Erasmus+, jakožto o novém konceptu, který existuje teprve od roku 2014. Pod pojmem Erasmus si jistě něco dokážete představit. Jak asi tušíte, Erasmus umožňuje studentům všech studijních programů, vycestovat studovat do zahraničí na univerzitu, se kterou má ČZU uzavřenou smlouvu. V současné době je možné jet do evropských zemí (v budoucnu se chystá rozšíření i do států Jižní Ameriky, Uzbekistánu a jiných exotičtějších zemí). Na PEF si můžete vybrat ze 101 univerzit, kam vycestovat. Vycestovat lze minimálně na 3 měsíce, maximálně na 1 akademický rok (lze zimní a letní semestr, ale letní a následně zimní semestr nikoliv). Univerzita vám poskytne finanční podporu. Její výše je rozdělena do 3 skupin, podle jednotlivých zemí a podle životních nákladů v daném státu (pohybuje se cca v rozmezí 300 – 600 Euro). Nicméně je třeba splnit určité podmínky (úspěšné zkoušky, zápočty), abyste nemuseli finanční podporu vracet. Proto neusněte na vavřínech a kromě poznávání nové kultury a lidí, nezapomeňte i pilně studovat.

DSC_0063

Co udělat, abyste mohli jet? Potřebujete umět anglický jazyk na úrovni B2, případně jiný jazyk na této úrovni, který se ale musí hodit pro vybranou zemi (např. Německo – německý jazyk B2). Vaši znalost musíte prokázat, proto je možnost složit ve škole zkoušku, na základě které obdržíte jazykový certifikát (informace na webu katedry jazyků). Další podmínkou jsou dobré studijní výsledky, čím lepší, tím větší výběr univerzit (maximálně musíte mít studijní průměr 2,5). Poslední podmínkou je úspěšné absolvování výběrového řízení, na které budete potřebovat motivační dopis a životopis, oboje v cizím jazyce.

Kromě Erasmus+ existují i jiné varianty studia v zahraničí. O některých z nich přednášela Mgr. Helena Římská z Domu zahraniční spolupráce, který je příspěvkovou organizací MŠMT. Mají celkem 3 programy:

1) AIA (Akademická informační agentura), která funguje na základě mezinárodních smluv, má ji na starost Ministerstvo zahraničí – zahrnuje nabídku stipendií do 35 zemí světa,

2) AKTION – spolupráce ČR – Rakousko, vycestovat lze pouze na vypracování diplomové či disertační práce a

3) CEEPUS – Středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci univerzit v rámci sítí. Lze vyjet buď na semestrální pobyty, kde je nutné získávat kredity, nebo na krátkodobé pobyty, kdy se dodělává disertační či diplomová práce. Program je určen pro studenty i zaměstnance. Dalším způsobem je stát se tzv. “freemoverem”, ale v tomto případě si vše účastník musí zařídit sám (kontaktovat školu, mít akceptační dopis a 2 doporučující dopisy). Na PEF je kontaktní osobou doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D.

Více o všech těchto programech se dozvíte na internetových stránkách www.dzs.cz.

Poté proběhla prezentace jednotlivých fakult. Z naší fakulty byly tři prezentace. První o studiu v Číně – na 2 nebo 3 roky (z toho se jeden rok učíte pouze čínský jazyk). Druhá o možnosti získat dvojitý diplom tzv. Double Degree Diploma na Cranfield University. Třetí prezentace byla už o Erasmus+ z hlediska Provozně ekonomické fakulty.

Přihlásit se na Erasmus+ je možné do 31. 12. 2015. Pohovory budou probíhat 5. – 8. 1. 2016. Veškeré informace jsou dostupné na http://www.pef.czu.cz/cs/?r=470.

Další možností je Exchange (Afrika, Kanada, Taiwan, USA, …), letní školy nebo dva takové trochu jiné “Erasmy” – ALFABET a Eulalinks. ALFABET se týká asijských států a nabízí 13 univerzit. Eulalinks je zaměřen na úplně jiný kontinent, a to na latinskou Ameriku (zde je důležitá znalost španělštiny).

Po těchto prezentacích následovala malá pauza na občerstvení – na výběr byla káva, čaj, perník a šneci z listového těsta. Během přestávky se zúčastnění mohli zeptat na případné dotazy jednotlivých prezentujících z fakult nebo členů ESN. Poté následoval blok, ve kterém vyprávěli o svém zahraničním studiu účastníci, kteří již na Erasmu byli.

Jestli jste dočetli až sem, tak jste se dozvěděli, že máte opravdu velký výběr, jak studovat v zahraničí. Je už jen na vás, jestli nějakou možnost využijete, ale nebyla by škoda si takovou šanci jen tak nechat ujít? Dobře si to promyslete, ještě máte čas se na Erasmus+ na PEF do konce roku 2015 přihlásit. Určitě to bude zábava a zajímavá zkušenost.

Pokud jste tuto zajímavou akci zmeškali, nemusíte být smutní, všechny prezentace jsou k stažení či nahlédnutí.

Foto: Kristýna Bartolenová