Setkání Akademické obce PEF 2018

Ve středu 6. prosince 2018 se shromáždili členové akademické obce, aby vyslechli shrnutí uplynulého roku, které si symbolicky můžeme (jak naznačuje vzhled prezentace) označit jako “letošní sklizeň”.

Akademická obec PEF 2018

Studentů se zde sešlo (jako již tradičně), co by na prstech ruky spočítal. Přesto zde prezentované informace byly poměrně zajímavé a mohli jsme se zde zeptat nejen na to, co proběhlo, ale i na to, co se připravuje. Někteří účastníci toho také využili, ale k tomu se dostaneme později.

První část setkání patří akademickému senátu PEF ČZU

Předseda akademického senátu, Mgr. Ing. Pavel Michálek, Ph.D., přehledně informoval o činnosti senátu v průběhu roku, zmínil i některé detaily z činnosti senátu a prezentoval podstatné výsledky, týkající se akademické obce. Ve svém vystoupení jmenoval konkrétní zaměstnance i členy akademického senátu PEF a s nimi spojené příběhy a výsledky.

Zajímavostí, která byla také zmíněna, bylo, že OIKT ČZU právě v den konání setkání (tj. 6.12.2018) spustilo nový web – zasedani.czu.cz.

Kterých činností se účastní členové akademického senátu?

Členové senátu se účastní

  • konkurzů na odborné asistenty, docenty a profesory PEF ČZU,
  • promocí a imatrikulací,
  • množení testů přijímacích řízení a při losování variant testů.

Předseda senátu se účastní v komisi výběrového řízení na vedoucí kateder PEF.

Máte nějaké věci, na které byste se chtěli senátu zeptat? Neváhejte a napište mail na senatpef@pef.czu.cz. Pokud se vám nechce ptát obecně, klidně se obraťte přímo na jednotlivé senátory.

V dalších dílech seriálu se podíváme na zajímavé statistické údaje o PEF ČZU a pak na novinky, které se připravují – na co se můžeme těšit.

Disclaimer: Tento seriál není oficiálním stanoviskem fakulty ani univerzity, vznikl pouze jako soupis poznámek člena akademické obce.