Co přinesl 26. ročník konference Agrární perspektivy?

Vědecká konference, jejímž hlavním tématem je zemědělská ekonomika a související obory, přitahuje již po léta řadu výzkumníků z České republiky i ze zahraničí. V roce 2017 se Agrární perspektivy uskutečnily již po dvacáté šesté.

Jak upozornil děkan PEF, Ing. Martin Pelikán, Ph.D. ve své úvodní řeči, jedná se o mimořádný rok. Vloni konference oslavila ji čtvrt století, letos se zase slaví 65. výročí založení PEF a den před zahájením konference byla otevřena nová budova. V té se také konala část programu.

Plenární zasedání konference opět nabídlo zajímavé mezinárodní hosty z Bruselu, Irska, USA a Maďarska. Petr Blížkovský představil klíčové faktory konkurenceschopnosti zemědělského sektoru a produktivity zemědělství v Evropě. Konkurenceschopnost je jedním z hlavních cílů EU, a proto se jí také ve svém příspěvku zabýval i Alan Matthews. Imre Fertő zase hovořil o ekonomické krizi a zranitelnosti zemědělství EU za této situace. Jak si vede české zemědělství v mezinárodní a evropské konkurenci zase zhodnotil ve svém výstupu Tomáš Doucha.

Zajímavým oživením prvního dne byla i diskuse u kulatého stolu o minulosti, současnosti i budoucnosti základního zemědělského výrobního faktoru – půdy, kterou moderovala Milena Vicenová. Druhý den probíhaly prezentace příspěvků účastníků v jednotlivých tematických sekcích. Třetí den byl věnován exkurzi do společnosti Ecofuct Slaný, do muzea vesnice Peruc a do Zichoveckého mikropivovaru.

Konference se konala pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky ve dnech 13. – 15. září 2017. Stejně jako v minulých letech, i letos byl sborník příspěvků zaslán k posouzení agentuře Thomson Reuters ohledně zařazení do databáze Web of Science. Některé sborníky z minulých let již do databáze byly zařazeny.