Po stopách KIT

Katedra informačních technologií (KIT)

Jako první se vydáme po stopách Katedře informačních technologií, kterou jsme zvolily proto, že právě její členové jsou mentory našeho Akčního týmu, a tak bychom je měly představit co nejdříve.

Trocha historie nikoho nezabije.. 🙂

Katedra Informačních technologií je jednou z profilových kateder na Provozně ekonomické fakultě a to především pro svou vědeckou a vývojářskou činnost. Její vznik se datuje až do 80. let 20. stol, kdy ještě byla součástí Katedry účetnictví a financí. Postupným rozvojem PEF se začala více profilovat až se v roce 1998 postavila úplně na vlastní nohy a začala svoje samostatné projekty zapisující se do kroniky PEF.

Organizačně

Mezi studenty se katedře říká „Kitka“, sídlí ve třetím (modrém) patře “staré” PEF a hlavní sekretariát jsou dveře číslo E342. Seznam vyučovaných předmětů najdete tady. Hlavním zaměřením katedry je neustálé sledování trendů v informačních technologiích a jejich aplikace do praxe. „Kitka“ úzce spolupracuje s útvarem PEF OIKT (Odbor informačních a komunikačních technologií), mnoho jejich členů sedí tzv. “na dvou židlích”. Např. doc. Havlíček v roce 2007 vedl tým, který porovnal existující systémy pro podporu výuky a doporučil systém LMS Moodle.

Naše zkušenosti s Kitkou

Na katedře je podle nás nejzajímavější to, že ve většině vyučovaných předmětů si právě probíranou látku opravdu vyzkoušíte prakticky. Vzpomínáme třeba na založení vlastního fungujícího e-shopu nebo opravdovou tvorbu webových stránek, což je v dnešní době, myslíme, velmi cenná zkušenost. Absolvování předmětů na této katedře proto bude pro mnohé opravdu užitečné “do života”.

Další činnosti katedry

Mezi ostatní činnosti KIT patří i rozsáhlá poradenská a konzultační činnost v oblasti ICT, zajišťování kurzů ICT v rámci celoživotního vzdělávání, kurzy ECDL (European Computer Driving Licence) a CISCO síťová akademie (CISCO Networking Academy).

Rozhovor

Vedoucím katedry je doc. Zdeněk Havlíček, který nám v poskytnutém rozhovoru o činnostech katedry pověděl něco víc. A jen pro zajímavost, pan docent je na PEF už od roku 1968 a sám pamatuje první počítač na univerzitě, (takzvaný samočinný, který byl umístěn ve velkém sále vpřízemí PEF). Dalo by se tak říct, že stál přímo u zrodu Kitky od jejích počátků až dodnes, kdy má PEFka počítačů a moderních technologií bezpočet. Sám považuje katedru za výjimečnou tím, co už jsme samy z vlastních zkušeností psaly, tedy její praktické zaměření. KITka je totiž spíše aplikovanou katedrou, která nové systémy a technologie nevytváří, ale učí nás, jak je co nejlépe využívat. Protože teorie je sice hezká věc (a bez ní to nejde), ale praxi si musíte prostě “osahat”, aby to mělo nějaký smysl. V praktickém duchu se nesou i vědecké práce doktorandů. Jmenoval například doktorandskou práci o přístupnosti webu pro handicapované nebo činnosti v oblasti Webu 2.0 a rozvoje e-learningu, kterému se Kitka hodně věnuje.

Na otázku, zda z této katedry vzešel někdo slavný, odpověděl, že největších úspěchů zřejmě dosáhl Ing. Tomáš Zídek, současný náměstek Ministerstva financí a že psal diplomku na téma Automatizované zpracování rozvrhu. 🙂

Dále nás zajímala mezinárodní spolupráce. Už tedy víme, že KIT je v tomto směru velmi aktivní, například v rámci ELLS (Euro Leaguefor Life Sciences) zajišťuje videokonferenční přenosy nebo že EFITA (European Federation for Information Technology in Agriculture, Food and the Environment) zde v červenci pořádala konferenci. Dále se třeba podílí na evropském projektu CertiAgri, v rámci kterého připravuje nové výukové materiály pro vzdělávání handicapovaných občanů. Významná je také účast katedry na evropském projektu VOA3R.

Věříme, že jsme vám činnosti a zajímavosti KIT dostatečně osvětlily a proto je od ostatních kateder už hravě odlišíte 🙂

Váš Akční tým