Které webkonferenční systémy znají nastupující prváci?

V rámci přípravy na výuku jsem se zeptal studentů, se kterými (web)konferenčními systémy už mají zkušenosti. V letním semestru 2019/20 se nám úspěšně dařilo komunikovat, přednášet, cvičit i zkoušet prostřednictvím Google Meetu a pro zajímavost bylo dobré si s nastupujícími prváky do magisterského studia zjistit, s čímž již mají nějaké zkušenosti.

Průzkumu se zúčastnilo celkem 82 studentů, někteří označili i 4 různé systémy, se kterými mají zkušenosti. Otázka průzkumu byla položena tak, jak je nazván graf, který reprezentuje procentické odpovědi.

Se kterými (web)konferenčními službami už máte nějaké zkušenosti?

Studenti nastupující do prvního ročníku magisterského studia oboru Podnikání a administrativa (ZS 2020/21) mají největší zkušenosti s Microsoft Teams, pak se Skypem, necelá polovina z nich se setkala také se Zoomem.

V průzkumu mohli studenti volit více možností a mohli přidávat i možnosti vlastní. Absolutní počty odpovědí shrnuje následující tabulka.

Systémpočet odpovědí
Microsoft Teams59
Skype54
Zoom35
Google Meet8
Google Hangouts3
Cisco Webex2
Jitsi1
Whereby1
Discord1
Adobe Connect0
Google Duo0

Děkuji všem, kteří se průzkumu zúčastnili.