Sv. Jiří na Pražském hradě

Bronzová jezdecká socha sv. Jiří bojujícího s drakem na třetím nádvoří Pražského hradu patří k nejvýznamnějším gotickým památkám českých zemí. V hipologickém sochařství zaujímá zcela unikátní místo, protože gotických jezdeckých soch je poměrně málo. Pochází z roku 1373 a jak vyplývá z historických záznamů odlili ji bratři Martin a Jiří z Kluže (Sedmihradsko). Ti tak proto bývají udáváni Číst více…