Rozsáhlá likvidace invazních rostlin v národních parcích posloužila ochraně přírody

Projekt „Likvidace invazních druhů v praxi“ zaměřený na vybrané lokality národních parků a chráněných krajinných oblastí úspěšně dospěl do svého konce. Díky úzké spolupráci s odbornou i laickou veřejností se podařilo zmapovat a zhodnotit efektivitu likvidace nežádoucích invazních druhů na vybraných chráněných lokalitách. Hlavním cílem, v němž byli odborníci také úspěšní, však bylo zmírnit dopady nepůvodních druhů na rostlinná společenstva ve zvláště chráněných územích ČR i mimo ně. Dvouletý projekt odborníků z Fakulty životního prostředí ČZU v Praze financovaly Norské fondy z programu Rago.