Projekt COMUNIDAD: Propojení Evropy a Latinské Ameriky prostřednictvím dat Copernicus

Nový projekt COMUNIDAD podpořený programem Horizont Evropa právě zahájil svou činnost s cílem spojit Evropu a Latinskou Ameriku prostřednictvím využívání dat programu Copernicus. Tato iniciativa se zaměřuje na vytvoření komunity zainteresovaných stran, která se bude aktivně angažovat ve vývoji algoritmů, služeb a produktů přizpůsobených potřebám místních uživatelů, čímž se zvýší kvalita globálních produktů programu Copernicus.