Oslavy Dne Země ve znamení zelené energie

Fakulta životního prostředí je tradičním středobodem oslav Dne Země na ČZU. Letos se budou odehrávat v duchu velké výzvy naší současnosti: Zdroje energie – změna klimatu. Můžeme se těšit na podnětné přednášky a diskusi odborné veřejnosti a také na vzácné hosty, kteří k tomuto tématu mají co říct. Scénář oslav Dne Země na FŽP je i letos zajímavý a přinese mnohá překvapení. O úvodní slovo oslav plánovaných na čtvrtek 18. dubna se postará nový děkan fakulty prof. Martin Komárek.