Zemědělci v EU stárnou, v ČR není problém tak významný, zjistili vědci z PEF ČZU

Stárnutí populace zemědělců je velmi diskutovaný a aktuální problém v souvislosti s trvalým vývojem zemědělství. Z tohoto důvodu se otázkou vývoje počtu zemědělců v různých věkových skupinách zabývají i vědečtí pracovníci z Provozně ekonomické fakulty. V rámci grantu CIGA zkoumá kolektiv autorů z katedry humanitních věd stárnutí populace farmářů a proces faremní sukcese v českém agrárním sektoru.

Agris on-line

Dosud publikované výsledky jejich výzkumu odhalily, že Česká republika patří mezi země, které tolik netrápí stárnutí populace farmářů. Navíc rozdíly mezi farmami mladších a starších zemědělců nejsou tak výrazné jako v zahraničí. Mladí farmáři v ČR nejsou tolik koncentrováni na malých farmách jako v ostatních zemí EU. Autoři ale upozorňují na úskalí hodnocení celého problému, které je částečně zkresleno metodikou výběru farem, kterou aplikuje Eurostat.

Podrobnosti naleznete v článku Basic Outline of the Problem of the “Ageing Population of Farmers” in the Czech Republic (v anglickém jazyce) publikovaném v aktuálním čísle (1/2015) vědeckého časopisu Agris on-line Papers in Economics and Informatics.