“Méně kraviček, více ekonomie” aneb co se na PEFce změnilo s reakreditací

V lednu 2011 prošly vybrané bakalářské obory Provozně ekonomické fakulty reakreditací a došlo k vytvoření nových studijních plánů. Zajímá vás, co to v praxi znamená pro studenty PEFky? Zejména pokud patříte mezi hříšníky, kteří mají nějaké nesplněné předměty, máme tu pro vás několik informací, které se vám budou hodit. A pokud jste mezi těmi, kteří zatím pouze uvažují o studiu na naší fakultě, možná pro vás následující řádky budou potěšující zprávou a rozhodování vám usnadní…

Proč reakreditace?

Reakreditací prochází pravidelně veškeré vysoké školy v České republice. Naše fakulta jí využila pro zlepšení oborů a k jejich většímu obsahovému přizpůsobení aktuálnímu profilu absolventa. Některé zemědělské předměty byly ze studijních plánů vyjmuty z povinných předmětů a přesunuty do volitelných. Pokud chcete vědět víc o samotné akreditaci, informace jsou k dispozici na stránkách Akreditační komise ČR.

Pokud tedy chcete studovat ekonomii, právě vám tato změna bude vyhovovat. Stále jsme ale na České zemědělské univerzitě a proto základním znalostem ze zemědělství neuniknete. Například předmět Zemědělské systémy nahrazuje několik předmětů vyučovaných ještě minulý rok.

Koho se reakreditace týká?

Reakreditace z ledna 2011 se týká vybraných bakalářských oborů na Provozně ekonomické fakultě. U oboru HKS a anglických oborů probíhá v jiných termínech, letošní změny se jich tedy netýkaly.

Nezvládli jste Chov zvířat? Jak si ho znovu zapsat?

Od tohoto akademického roku nezačala výuka podle nových studijních programů pouze u prvních ročníků, ale zároveň ve všech ročnících bakalářského studia. To způsobilo komplikace studentům, kteří neplní řádně a včas své povinnosti a žádají o přesouvání předmětů a opakování ročníků.

V případě, že si z předchozího roku nesete nějaké nesplněné předměty, může se vám stát, že daný předmět již nebude ve studijním plánu. Nemyslete si však, že předmětu uniknete. Vaši spolužáci tento předmět také museli splnit, bylo by nefér, kdyby vám byl odpuštěn.

… a jak na to?

Jednotlivé katedry mají ve své kompetenci, jakým způsobem umožní studentovi splnění zápočtu a zkoušky. Buď je předmět opět vyučován speciálně pro tyto studenty, nebo je vytvořena náhradní forma splnění zápočtu například v podobě projektů, nabízí se zde i možnost přeřazení studenta k přednáškám a cvičením jiného příbuzného předmětu. Zkouška je poté standardně vypsána ve zkouškovém období.

Opakujete celý ročník. Co pak?

V případě, že student z jakýchkoliv důvodů nesplní požadované předměty, musí opakovat celý ročník, opouští studijní plán studentů, se kterými zahájil studium a přejímá studijní plán ročníku, do kterého propadl. Z toho pro studenta vyplývá, že předměty, které ze studijního plánu zmizely, není potřeba uznávat a jeho povinností je složit zkoušky, které jsou nové.

A dobrou zprávou je, že zkoušky, které se shodují, se vám uznávají stejným způsobem, jak tomu bylo dosud. Vše řešte na příslušných katedrách.

Méně chození do školy, více samostudia.

S příchodem nových studijních plánů přišla změna i ve způsobu výuky. Výuka, která do této doby byla běžná na magisterském stupni a na oboru HKS v průběhu celého studia se nyní uplatňuje i na stupni bakalářském všech oborů. V praxi to znamená, že mnohé semináře se vyučují pouze jednou za čtrnáct dní.

Většina z vás si možná tuto změnu vykládá tak, že přijdete o spoustu informací. Teorie je však dostatek na přednáškách a na cvičení si jí potom můžete vyzkoušet v praxi.

Studujte samostatně…

Tradicí na evropských univerzitách je vyhledávat si informace z&nbs;množství doporučené literatury, ta však nemá podobu skript, která studentům poskytují veškeré ucelené informace potřebné ke splnění dané zkoušky.

V současné době je snaha přiblížit se k formě studia, kdy studenti více vyhledávají informace v doporučené literatuře a tím jsou motivováni k návštěvám knihoven a studiu z kmenových zdrojů.

To vše by mělo vést k lepší přípravenosti absolventa na požadavky, které na něj budou kladeny v zaměstnání, kde vám veškeré informace nebudou servírovány pod nos 🙂

Samostudium můžete odstartovat pročtením příručky s novými studijními plány, která je k dostání v Reprografickém studiu na PEF a na www.pef.czu.cz v sekci Studium/Bakalářské studium/Otevírané obory v bakalářském studiu – akademický rok 2011/2012.