První přednáška Net-mixu, alias divadelní představení o týmové spolupráci online

Ve čtvrtek od 17:30 proběhla první část přednáškového cyklu Net-mix.

Tématem byly nástroje podpory online spolupráce. První přednáška měla netradiční formu, jednalo se spíše o poučné divadelní představení.

Přednášející si zahráli role v týmu studentů, jež měli za úkol vypracovat školní projekt. Názorně předvedli zpracování projektu krok po kroku, od svolání první schůzky týmu až po finální vytvoření dokumentu připraveného k odevzdání. Veškeré tyto činnosti proběhly online, za pomoci Google nástrojů. Viděli jsme využití některých Google aplikací pro usnadnění spolupráce v týmu pomocí sdílených dokumentů, kalendáře, komunikace prostřednictvím Google chatu a videokonference na Hangout (Google Plus).

Průběh vytváření týmového projektu byl sehrán velmi reálně, takže nesměli chybět problémoví (méně schopní či nespolehliví) členové, kteří práci na projektu komplikovali. Pomocí online nástrojů však tým vždy situaci rychle a operativně vyřešil aniž by se členové museli scházet. Tým dotáhl svůj projekt do zdárného konce a my věříme, že se to podaří s pomocí těchto nástrojů i vám! 🙂

Ve čtvrtek 27. 10. ve stejný čas nás čeká další inspirativní přednáška z cyklu Net-mix, kde vás opět rádi uvidíme.

Pokud máte nějaké dotazy, připomínky nebo naopak pochvaly, máte zde prostor se s námi o ně podělit.