Kredity ECTS

kredit ects

Jeden kredit (ECTS) odpovídá přibližně 25 hodinám práce studenta. ECTS (European Credit Transfer System) jsou mezinárodní kredity. Vyjadřují stupeň náročnosti jednotlivých předmětů a také množství času potřebného k úspěšnému splnění předmětu. Čas je počítán pro průměrného studenta a je rozložen mezi přednášky, cvičení, domácí přípravu a případné konzultace. Většinu času pak tvoří zkouška a zápočet. Rozpis kreditů vypadá v UIS následovně:

rozpis kreditů ects

Konkrétní počet kreditů jednotlivých předmětů naleznete v UIS v sylabu předmětu. Za akademický rok musí student získat alespoň 60 kreditů ECTS. Systém se používá především k hodnocení práce studenta a plnění studijních úkolů v rámci Erasmu.

Příští Víte, že… následuje 14. 3. 2018

10 věcí, které je dobré vědět, když jdete ke státnicím

Aktualizováno 7. 5. 2019!

Akční tým PEF pro vás připravil seznam 10 věcí, které byste měli vědět, když jdete ke státním závěrečným zkouškám na Provozně ekonomické fakultě ČZU.

Pokračovat ve čtení…10 věcí, které je dobré vědět, když jdete ke státnicím