Proděkan Zagata o konferenci Agrární perspektivy

Ve dnech 16. a 17. září 2014 se na Provozně-ekonomické fakultě ČZU v Praze uskuteční již 23. ročník konference Agrární perspektivy. Tématem konference je komunitně vedený rozvoj (CLLD z anglického Community led local development. Obsah konference nám přiblížil pan proděkan Mgr. Ing. Lukáš Zagata, Ph. D. Celý videorozhovor naleznete v článku níže.

Pan proděkan nejprve zdůraznil význam propojování teorie a praxe, konkrétně pak nutnost pravidelné spolupráce univerzitní sféry s odbornou veřejností. Vyzdvihl témata, která se v oblasti komunitně vedeného rozvoje diskutují. Dále prozradil, že hlavními mluvčími plenárního zasedání konference budou tři zahraniční hosté: Andrew Copus z The James Hutton Institutu, Michael Gregory z Evropské sítě pro rozvoj venkova a Radim Sršeň, prezident ELARDu. Na závěr zdůvodnil nový formát konference, který přispěje ke kvalitnějším příspěvkům ve sborníku. Připomněl, že v dohledné době existuje možnost, že sborníky z konferencí budou indexovány v databázi nakladatelství Thomson Reuters “Web of knowledge”.