Nejen o Podnikatelském inkubátoru s Gabrielou Koláčkovou

Gabriela Koláčková je již třetím rokem doktorandka na katedře řízení Provozně-ekonomické fakulty. Kromě studia je ale i od března 2014 manažerkou Podnikatelského inkubátoru ČZU. Nyní se rozjíždí nový projekt Point One pro podnikání chtivé studenty. Nejen o něm je následující rozhovor.

Gabriela Koláčková

Stala jste se vedoucí velkého projektu školního podnikatelského inkubátoru a připravujete zajímavý inovativní projekt pro podporu studentů, kteří chtějí podnikat. Jak jste se k této práci dostala?

Vlastně tak nějak postupně a skoro náhodou. Jsem z podnikatelské rodiny, takže se o podnikání zajímám prakticky celý život. Proto jsem i šla studovat obor Provoz a ekonomika na PEF. Už od začátku jsem hledala možnosti, jak si teoretické znalosti z managementu a marketingu, projektového řízení nebo personálního řízení vyzkoušet v praxi. Začala jsem proto chodit na akce, které pořádal doktor Václav Švec v rámci Podnikatelského akcelerátoru na PEF. Začala jsem s ním postupně hodně spolupracovat. A letos, když se začal budovat podnikatelský inkubátor, pan doktor Švec mě navrhl do role vedoucí.

 

Co Vaše práce v podnikatelském inkubátoru obnáší?

Zatím koordinuju jeho vznik a propagaci, aby se dostal do povědomí studentů. V rámci kick off Podnikatelského inkubátoru, který probíhal ve dnech 16. až 24. 4. 2014 jsme vybírali první týmy, které budou moci využívat zázemí co-workingového centra na koleji F. Minulý týden proběhlo druhé kolo pohovorů s vítěznými týmy z prvního kola. A od října se začnu plně věnovat řízení fungování inkubátoru.

Point One logo

 

Jak probíhal výběr týmů, které budou moci Point One využívat?

Týmy jsme vybírali ve dvoukolovém výběrovém řízení. Cílem bylo zjistit, jaký má tým podnikatelský plán, v jaké fázi jeho realizace se zrovna nachází a poradit studentům, co dále. Ani „odmítnutí“ studenti nepřišli zkrátka. Mou snahou je pomoci všem, kteří se na mě s žádostí o radu, či pomoc obrátí, takže pokud třeba ještě nemají dotažený podnikatelský plán, poradím jim, jak dále postupovat, než se budou moci našeho programu účastnit, odkážu je na další informační akce pořádané nejen naší univerzitou a tak dále. Nebo naopak když by jejich podnikatelský plán přesahoval možnosti Point One, upozorním je na jiné možnosti podpory studentských projektů a podobně.

 

Byl velký zájem ze strany studentů?

Celkem se do Podnikatelského inkubátoru přihlásilo deset týmů či jednotlivců a do druhého kola jich postoupilo šest. To je poměrně vysoké číslo. Osobně se domnívám, že čeští studenti mají podnikatelského ducha a opravdu „na to mají“. Strávila jsem rok na Erasmu v Německu, kde jsem měla možnost poznat mnoho rozdílných kultur a národností, ale nikde jsem se nesetkala s tak kreativními, schopnými, flexibilními a podnikavými studenty jako u nás.

 

„Nejlepší doba pro začátek podnikání je období studia na vysoké škole: máte doma zázemí, dostatek času a existuje spousta programů pro podporu studentů – začínajících podnikatelů,“ říká Gabriela Koláčková, manažerka Podnikatelského inkubátoru.

 

Jaké poradenství a informace konkrétně studentům nabízíte?

Snažíme se studenty informovat především o všech dostupných možnostech podpory podnikání. Je výborné, že inkubátor má silnou podporu rektorátu a Centra inovací a transferu technologií při ČZU. I díky tomu můžeme zvát řadu odborníků z praxe a nabídnout studentům profesionální zaškolení a podporu.

Moje práce má výhodu, že jako vedoucí Podnikatelského inkubátoru se mohu účastnit různých akcí různých firem, které podporují začínající podnikatele z řad studentů, inspiruji se i u jiných inkubátorů apod. Získávám spoustu informací o podpoře začínajících podnikatelů, které zase mohu předávat dál našim podnikání chtivým studentům.

Na začátek je povzbuzuji, že nejlepší doba pro začátek podnikání je období studia na vysoké škole. Student má doma zázemí a většinou i finanční podporu od rodičů, takže když v podnikání náhodou něco nevyjde, není to taková újma. Druhým důvodem je relativní dostatek času – začínat podnikání pokud pracujete na plný úvazek je mnohem těžší! A v neposlední řadě existuje řada programů pro podporu studentů – začínajících podnikatelů. Nejen škola, ale i různé instituce a společnosti pořádají soutěže, dávají granty a připravují programy pro studenty. Máte-li tedy nápad, začněte ho realizovat už na studiu.

 

Vy sama jdete příkladem…

Vždycky jsem chtěla podnikat. Letos v březnu jsem s kolegyní založila firmu MLESA s. r. o. – zkratka znamená Management and Leadership Summer Academy. Zaměřujeme se na Čínské podnikatele, kteří se musí ve své zemi potýkat s vysokou konkurencí, ale nemají potřebné znalosti a praktické dovednosti, jak se s ní vypořádat. Nabízíme jim prakticko-vzdělávací pobyt v České republice, kde by se toto naučili a tím získali konkurenční výhodu. Zatím jsme ve fázi podepisování memorand s čínskými školami. Na dálku je ale obtížné něco zařizovat, a proto se s kolegyní v nejbližší době chystáme do Číny osobně.

 

Jaké jsou další Vaše plány do budoucna?

Teď plně žiji Podnikatelským inkubátorem. Práce mě velmi baví a naplňuje. Pracuji s talentovanými lidmi, kteří mají nápady a nebojí se je realizovat. Snažím se jim pomáhat a oni mi naopak vrací tu energii do nich vloženou zpět tím, že se jim něco hezkého vydaří a mají z toho radost. Samozřejmě, že ne vždy se vše povede, ale to už je riziko podnikání. Jde o to nenechat si vzít vítr z plachet.

Kromě práce bych ráda dokončila doktorské studium.

 

Přejeme tedy, ať se Vám daří v práci i ve studiu. Děkujeme za rozhovor.