Nenechte si ujít diskusi u kulatého stolu v rámci konference Agrární perspektivy

Souhlasíte s názorem předsedy Svazu vlastníků půdy Petrem Klosem, že legislativní opatření dlouhodobě nepomáhají zlepšit kvalitu půdy v České republice? Nebo ano? Přijďte o tom diskutovat ke kulatému stolu na téma „Půda života, život půdy“, který se uskutční jako součást mezinárodní konference Agrární perspektivy na ČZU v Praze.

Podle Petra Klose legislativní opatření dlouhodobě nepomáhají zlepšit kvalitu půdy v České republice především tím, že „konzervují“ současný stav, který pod záminkou veřejného zájmu omezuje práva vlastníků půdy ve prospěch velkých zemědělských podniků, které na půdě hospodaří. Nejnověji návrhem zákona o předkupním právu k půdě pro pachtýře a stát.

Jak by bylo možné za takové situace zabránit dalšímu zhoršování kvality půdy, když podle zakladatele a jednatele společnosti FARMY.CZ Jaroslava Urbana je nejlepší obranou proti ničení jakéhokoli majetku, tedy i půdy, především zodpovědný, informovaný a svobodný vlastník?

Diskuse „Půda života, život půdy“ se uskuteční 13. září 2017 od 14 hodin na půdě České zemědělské univerzity v Praze. Pod vedením moderátorky Mileny Vicenové budete mít příležitost své dotazy položit spolupracovníkovi Evropské organizace vlastníků půdy a spolumajiteli chlumeckého zámku Karlova Koruna Francescu Kinskému dal Borgo, zakladateli a jednateli společnosti FARMY.CZ Jaroslavu Urbanovi, předsedovi Svazu vlastníků půdy ČR Petru Klosovi, členovi rady Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.vi. a odbornému pracovníkovi ústavu Janu Vopravilovi a řediteli Ústavu pro studium totalitních režimů Zdeňku Hazdrovi.