MONIQUA

V pátek 4. 12. 2015 se konala prezentace projektu MONIQUA. Tento projekt je zaměřen na MAS neboli místní akční skupiny v ČR. Prezentace byla uspořádána přímo pro MAS, aby se s projektem seznámily.

Bez názvu

Prezentaci zahájila prorektorka prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D., jež představila některé projekty, které připravuje rektorát. Promluvila také o uzavřeném memorandu o spolupráci NS MAS.

IMG_0830

Stěžejním bodem odpoledne byla MONIQUA. Je to program, který ukazuje jaké jsou životní indikátory v MAS. Indikátory jsou čtyři: environmentální, ekonomické, sociální a souhrnné. Prof. Havlíček, vedoucí Centra projektů PEF a současně člen projektového týmu, s přístupem sobě vlastním, uvádí: Indikátory však nezahrnují míru lidského štěstí. V programu si nejprve zvolíte kraj a následně MAS. Poté se vám na mapě zobrazí vybrané území. Oblast je rozdělena do několika částí a každá má jiný odstín barvy. Odstíny znázorňují hodnotu souhrnného indikátoru. Hodnoty se většinou pohybují v intervalu od 0 do 2. Číslo větší než 1 vyjadřuje, že sledovaný znak vykazuje lepší hodnoty než je průměr ve vybrané místní akční skupině, podobně číslo menší než 1 vyjadřuje horší hodnoty. Čím jsou hodnoty indikátoru vyšší, tím sytější je odstín barvy. Barevná škála, odpovídající hodnotám indikátorů, umožňuje uživatelům orientační srovnání objektů. Data indikátorů jsou převzata ČSÚ. Do mapy je zařazeno 6 253 obcí, 180 MAS, 77 okresů, 14 krajů.

IMG_0860 IMG_0853

MONIQU představil prof. RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc. Na celém díle dále pracovali Ing. Václav Lohr, Ph.D., Ing. Petr Hynek, CSc., doc. Ing. Ludmila Dömeová, CSc., Ing. Andrea Jindrová, Ph.D., Ing. Roman Kvasnička, Ph.D., Ing. Ondřej Hradecký.

IMG_0861

Software si můžete vyzkoušet i vy.

Na závěr představil svoji práci doc PhDr. Michal Lošťák, PhD. Projekt Development Plan for Hanus Plan je založen na mezinárodní spolupráci studentů. Náplní bylo vymyslet nejužitečnější návrh pro farmáře, který měl k dispozici 90 ha pozemku.

IMG_0886

zdroj: http://moniqua.net-mix.cz/manual.pdf