Americké univerzity spouští vzdělávání on-line, přidáte se?

Projekt edX

Dvě z nejprestižnějších amerických univerzit, Harvard a MIT (Massachusetts Institute of Technology), oznámily v květnu tohoto roku spuštění projektu edX, jehož cílem je prostřednictvím internetu nabídnout kvalitní a aktuální vzdělání zájemcům z celého světa – a to zdarma! Podle prezidenta projektu edX Ananta Agarwala se jedná o největší revoluci ve vzdělávání od vynálezu knihtisku. I přes značný mediální ohlas ale edX není prvním projektem svého druhu, dalšími významnými poskytovateli on-line vzdělávání jsou například Coursera, Udacity nebo Khan Academy. Jak se tyto projekty vzájemně liší a čím mohou být pro studenty PEF zajímavé?

Pokračovat ve čtení…