Konference Agrární perspektivy XXII. – Prof. Ulrich Hamm: Spotřebitelé se začínají zajímat o dodavatelské řetězce

V úterý 17. 9. proběhl na půdě České zemědělské univerzity první den konference Agrární perspektivy. Jedním z řečníků, kteří přednesli příspěvek na plenárním zasedání, byl i profesor Ulrich Hamm z univerzity v Kasselu. Jeho oborem je zemědělský marketing, především ekologické zemědělství. Na konferenci ale hovořil o značení místních a regionálních produktů. Jeho výzkumný tým představil v Německu nové označení tzv. Regionální okénko, jakousi nálepku, která má spotřebitele informovat nejen o původu produktu, ale i o tom, přes jaké zpracovatele produkt prošel až po místo, kde byl zabalen.

Plenární zasedání konference Agrární Perspektivy 2013Foto by Maru; konference Agrární Perspektivy 17.9.2013, pavilon T

Akční tým PEF se pana profesora Hamma vyptal nejen na prezentovaný článek, ale i na jeho osobní názor na bioprodukty a ekologické zemědělství i na to, jakým způsobem vede své doktorandy a jak funguje doktorské studium na jeho domovské univerzitě.

Pokračovat ve čtení…